Bán chung cư hh2 dương nội, 70,3m, giá 14.5tr, nhận nhà ở luôn, Bán chung cư hh2 dương nội, 70,3m, giá 14.5tr, nhận nhà ở luôn, Bán chung cư hh2 dương nội, 70,3m, giá 14.5tr, nhận nhà ở luôn
Bán chung cư hh2 dương nội, 70,3m, giá 14.5tr, nhận nhà ở luôn, Bán chung cư hh2 dương nội, 70,3m, giá 14.5tr, nhận nhà ở luôn,Bán chung cư hh2 dương nội, 70,3m, giá 14.5tr, nhận nhà ở luôn. Liên hệ Chi 0985.752.065