Đệm Bông Ép

Kết quả 1 đến 4 của 4

Chủ đề: Chụp Hình Cưới Chuyên Nghiệp | www.quayphimchuphinh.net

 1. #1
  Thành Viên Mới
  Ngày tham gia
  Nov 2013
  Đang ở
  1
  Bài viết
  14
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Chụp Hình Cưới Chuyên Nghiệp | www.quayphimchuphinh.net

  [COLOR=#333333]Lễ Cưới là một sự kiện trọng đại trong mỗi đời người. Thái Hoàng TV xin trân trọng ghi lại*những khoảnh khắc đó. Sau đây là một số hình ảnh do Thái Hoàng TV thực hiện. Chúng tôi xin trích dẫn 1 số hình để quý khách tham khảo , Xin mời quý khách đến cơ sở Thái Hoàng TV để xem toàn bộ hình cưới.[/COLOR]
  [COLOR=#333333]*[/COLOR]
  [COLOR=#333333]... Mâm quả ngày cưới[/COLOR]
  [COLOR=#333333]*[/COLOR]
  [COLOR=#333333]
  [/COLOR]
  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_00031.jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_00041.jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_00051.jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_00081.jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_00011.jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_00071.jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_00091.jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_00601.jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_00701.jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_00191.jpg[/IMG][/COLOR]
  [COLOR=#333333]*[/COLOR]
  [COLOR=#333333]*[/COLOR]
  [COLOR=#333333].... " Chộp " cảnh trang điểm ở nhà cô dâu[/COLOR]
  [COLOR=#333333]*[/COLOR]
  [COLOR=#333333]*[/COLOR]
  [COLOR=#333333]*[/COLOR]
  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_0056.jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_0078.jpg[/IMG][/COLOR]
  [COLOR=#333333]*[/COLOR]
  [COLOR=#333333].... với một vài người bạn thân[/COLOR]
  [COLOR=#333333]*[/COLOR]
  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(5).jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(7).jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(10).jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(11).jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(12).jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(13).jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(14).jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(17).jpg[/IMG][/COLOR]
  [COLOR=#333333]*[/COLOR]
  [COLOR=#333333].... " người ấy " đã tới[/COLOR]
  [COLOR=#333333]
  [/COLOR]
  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(18).jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(19).jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(20).jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(21).jpg[/IMG][/COLOR]
  [COLOR=#333333]*[/COLOR]
  [COLOR=#333333]..... Lễ Đính Hôn[/COLOR]
  [COLOR=#333333]*[/COLOR]
  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(22).jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(23).jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(24).jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(26).jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(28).jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(31).jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(32).jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(33).jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(34).jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(35).jpg[/IMG][/COLOR]
  [COLOR=#333333]*[/COLOR]
  [COLOR=#333333]... Khoảnh khắc đường phố[/COLOR]
  [COLOR=#333333]
  [/COLOR]
  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/1%20(1).jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_0302.jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/1%20(2).jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/1%20(3).jpg[/IMG][/COLOR]
  [COLOR=#333333]*[/COLOR]
  [COLOR=#333333]... Tiệc cưới[/COLOR]
  [COLOR=#333333]
  [/COLOR]
  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_0002clip.jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_0014clip.jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_0039clip.jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_0045clip.jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_0063clip.jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_02461.jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_02511.jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_02581.jpg[/IMG][/COLOR]
  *

 2. #2
  Thành Viên Mới
  Ngày tham gia
  Nov 2013
  Đang ở
  1
  Bài viết
  14
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  [COLOR=#333333]Lễ Cưới là một sự kiện trọng đại trong mỗi đời người. Thái Hoàng TV xin trân trọng ghi lại những khoảnh khắc đó. Sau đây là một số hình ảnh do Thái Hoàng TV thực hiện. Chúng tôi xin trích dẫn 1 số hình để quý khách tham khảo , Xin mời quý khách đến cơ sở Thái Hoàng TV để xem toàn bộ hình cưới.[/COLOR]
  [COLOR=#333333] [/COLOR]
  [COLOR=#333333]... Mâm quả ngày cưới[/COLOR]
  [COLOR=#333333] [/COLOR]
  [COLOR=#333333]
  [/COLOR]
  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_00031.jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_00041.jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_00051.jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_00081.jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_00011.jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_00071.jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_00091.jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_00601.jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_00701.jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_00191.jpg[/IMG][/COLOR]
  [COLOR=#333333] [/COLOR]
  [COLOR=#333333] [/COLOR]
  [COLOR=#333333].... " Chộp " cảnh trang điểm ở nhà cô dâu[/COLOR]
  [COLOR=#333333] [/COLOR]
  [COLOR=#333333] [/COLOR]
  [COLOR=#333333] [/COLOR]
  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_0056.jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_0078.jpg[/IMG][/COLOR]
  [COLOR=#333333] [/COLOR]
  [COLOR=#333333].... với một vài người bạn thân[/COLOR]
  [COLOR=#333333] [/COLOR]
  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(5).jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(7).jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(10).jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(11).jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(12).jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(13).jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(14).jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(17).jpg[/IMG][/COLOR]
  [COLOR=#333333] [/COLOR]
  [COLOR=#333333].... " người ấy " đã tới[/COLOR]
  [COLOR=#333333]
  [/COLOR]
  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(18).jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(19).jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(20).jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(21).jpg[/IMG][/COLOR]
  [COLOR=#333333] [/COLOR]
  [COLOR=#333333]..... Lễ Đính Hôn[/COLOR]
  [COLOR=#333333] [/COLOR]
  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(22).jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(23).jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(24).jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(26).jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(28).jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(31).jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(32).jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(33).jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(34).jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(35).jpg[/IMG][/COLOR]
  [COLOR=#333333] [/COLOR]
  [COLOR=#333333]... Khoảnh khắc đường phố[/COLOR]
  [COLOR=#333333]
  [/COLOR]
  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/1%20(1).jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_0302.jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/1%20(2).jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/1%20(3).jpg[/IMG][/COLOR]
  [COLOR=#333333] [/COLOR]
  [COLOR=#333333]... Tiệc cưới[/COLOR]
  [COLOR=#333333]
  [/COLOR]
  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_0002clip.jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_0014clip.jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_0039clip.jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_0045clip.jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_0063clip.jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_02461.jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_02511.jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_02581.jpg[/IMG][/COLOR]

 3. #3
  Thành Viên Mới
  Ngày tham gia
  Nov 2013
  Đang ở
  1
  Bài viết
  14
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Lễ Cưới là một sự kiện trọng đại trong mỗi đời người. Thái Hoàng TV xin trân trọng ghi lại*những khoảnh khắc đó. Sau đây là một số hình ảnh do Thái Hoàng TV thực hiện. Chúng tôi xin trích dẫn 1 số hình để quý khách tham khảo , Xin mời quý khách đến cơ sở Thái Hoàng TV để xem toàn bộ hình cưới.

 4. #4
  Thành Viên Mới
  Ngày tham gia
  Nov 2013
  Đang ở
  1
  Bài viết
  14
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  [h=2]Chụp Hình Cưới Chuyên Nghiệp | [url]www.quayphimchuphinh.net[/url][/h][INDENT][COLOR=#333333]Lễ Cưới là một sự kiện trọng đại trong mỗi đời người. Thái Hoàng TV xin trân trọng ghi lại*những khoảnh khắc đó. Sau đây là một số hình ảnh do Thái Hoàng TV thực hiện. Chúng tôi xin trích dẫn 1 số hình để quý khách tham khảo , Xin mời quý khách đến cơ sở Thái Hoàng TV để xem toàn bộ hình cưới.[/COLOR]
  [COLOR=#333333]*[/COLOR]
  [COLOR=#333333]... Mâm quả ngày cưới[/COLOR]
  [COLOR=#333333]*[/COLOR]
  [COLOR=#333333]
  [/COLOR]
  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_00031.jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_00041.jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_00051.jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_00081.jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_00011.jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_00071.jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_00091.jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_00601.jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_00701.jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_00191.jpg[/IMG][/COLOR]
  [COLOR=#333333]*[/COLOR]
  [COLOR=#333333]*[/COLOR]
  [COLOR=#333333].... " Chộp " cảnh trang điểm ở nhà cô dâu[/COLOR]
  [COLOR=#333333]*[/COLOR]
  [COLOR=#333333]*[/COLOR]
  [COLOR=#333333]*[/COLOR]
  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_0056.jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_0078.jpg[/IMG][/COLOR]
  [COLOR=#333333]*[/COLOR]
  [COLOR=#333333].... với một vài người bạn thân[/COLOR]
  [COLOR=#333333]*[/COLOR]
  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(5).jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(7).jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(10).jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(11).jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(12).jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(13).jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(14).jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(17).jpg[/IMG][/COLOR]
  [COLOR=#333333]*[/COLOR]
  [COLOR=#333333].... " người ấy " đã tới[/COLOR]
  [COLOR=#333333]
  [/COLOR]
  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(18).jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(19).jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(20).jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(21).jpg[/IMG][/COLOR]
  [COLOR=#333333]*[/COLOR]
  [COLOR=#333333]..... Lễ Đính Hôn[/COLOR]
  [COLOR=#333333]*[/COLOR]
  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(22).jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(23).jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(24).jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(26).jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(28).jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(31).jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(32).jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(33).jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(34).jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(35).jpg[/IMG][/COLOR]
  [COLOR=#333333]*[/COLOR]
  [COLOR=#333333]... Khoảnh khắc đường phố[/COLOR]
  [COLOR=#333333]
  [/COLOR]
  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/1%20(1).jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_0302.jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/1%20(2).jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/1%20(3).jpg[/IMG][/COLOR]
  [COLOR=#333333]*[/COLOR]
  [COLOR=#333333]... Tiệc cưới[/COLOR]
  [COLOR=#333333]
  [/COLOR]
  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_0002clip.jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_0014clip.jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_0039clip.jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_0045clip.jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_0063clip.jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_02461.jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_02511.jpg[/IMG]*[IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_02581.jpg[/IMG][/COLOR]
  * [h=4]Bài viết ngẫu nhiên :[/h]
  [LIST][*][URL="http://khogiare.com/showthread.php?215931"][COLOR=#003399]cado-online.info - cá độ bong da với m88, tranh tài thể thao !!!^^...[/COLOR][/URL][*][URL="http://khogiare.com/showthread.php?495360"][COLOR=#003399]RANK RECON SEARCH ENGINE OPTIMIZATION tool that basically uncovers Google’s...[/COLOR][/URL][*][URL="http://khogiare.com/showthread.php?384420"][COLOR=#003399]Switch quang, ES-3124F (MES 3500-24F) với 24 khe FE SFP và 4 khe GBE SFP[/COLOR][/URL][*][URL="http://khogiare.com/showthread.php?113339"][COLOR=#003399]Dụng cụ rửa mắt khẩn cấp-emergency eyewash bowl, wall-mounted type[/COLOR][/URL][*][URL="http://khogiare.com/showthread.php?289100"][COLOR=#003399]Máy bơm cong nghiep, bom phong chay,Pentax CM 40 - 250B. Lien he 0983.480.866[/COLOR][/URL][/LIST][/INDENT]
  [IMG]http://khogiare.com/images/parlak_blue/misc/progress.gif[/IMG] [URL="http://khogiare.com/newreply.php?do=newreply&p=676637"][IMG]http://khogiare.com/clear.gif[/IMG] Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này[/URL]

  [HR][/HR]15-11-2013 01:11 PM [URL="http://khogiare.com/showthread.php?435092-Chup-Hinh-Cuoi-Chuyen-Nghiep-www-quayphimchuphinh-net&p=677800&viewfull=1#post677800"]#2[/URL]
  [URL="http://khogiare.com/member.php?65498-quayfimpro&"][B][SIZE=2][COLOR=#003399]quayfimpro[/COLOR][/SIZE][/B][/URL]
  [LIST][*][IMG]http://khogiare.com/images/site_icons/profile.png[/IMG] [URL="http://khogiare.com/member.php?65498-quayfimpro&"]Xem Hồ Sơ [/URL][*][IMG]http://khogiare.com/images/site_icons/forum.png[/IMG] [URL="http://khogiare.com/search.php?do=finduser&userid=65498&contenttype=vBForum_Post&showposts=1"]View Forum Posts [/URL][*][IMG]http://khogiare.com/images/site_icons/message.png[/IMG] [URL="http://khogiare.com/private.php?do=newpm&u=65498"]Tin Nhắn Riêng [/URL][/LIST]

  [IMG]http://khogiare.com/images/parlak_blue/statusicon//user-offline.png[/IMG]
  Junior Member [HR][/HR]Gia nhậpNov 2013Nơi cư ngụ1Bài gởi17

  [INDENT][COLOR=#333333]Lễ Cưới là một sự kiện trọng đại trong mỗi đời người. Thái Hoàng TV xin trân trọng ghi lại những khoảnh khắc đó. Sau đây là một số hình ảnh do Thái Hoàng TV thực hiện. Chúng tôi xin trích dẫn 1 số hình để quý khách tham khảo , Xin mời quý khách đến cơ sở Thái Hoàng TV để xem toàn bộ hình cưới.[/COLOR]

  [COLOR=#333333]... Mâm quả ngày cưới[/COLOR]

  [COLOR=#333333]
  [/COLOR]
  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_00031.jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_00041.jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_00051.jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_00081.jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_00011.jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_00071.jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_00091.jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_00601.jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_00701.jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_00191.jpg[/IMG][/COLOR]


  [COLOR=#333333].... " Chộp " cảnh trang điểm ở nhà cô dâu[/COLOR]  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_0056.jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_0078.jpg[/IMG][/COLOR]

  [COLOR=#333333].... với một vài người bạn thân[/COLOR]

  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(5).jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(7).jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(10).jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(11).jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(12).jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(13).jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(14).jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(17).jpg[/IMG][/COLOR]

  [COLOR=#333333].... " người ấy " đã tới[/COLOR]
  [COLOR=#333333]
  [/COLOR]
  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(18).jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(19).jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(20).jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(21).jpg[/IMG][/COLOR]

  [COLOR=#333333]..... Lễ Đính Hôn[/COLOR]

  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(22).jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(23).jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(24).jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(26).jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(28).jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(31).jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(32).jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(33).jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(34).jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/2%20(35).jpg[/IMG][/COLOR]

  [COLOR=#333333]... Khoảnh khắc đường phố[/COLOR]
  [COLOR=#333333]
  [/COLOR]
  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/1%20(1).jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_0302.jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/1%20(2).jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/1%20(3).jpg[/IMG][/COLOR]

  [COLOR=#333333]... Tiệc cưới[/COLOR]
  [COLOR=#333333]
  [/COLOR]
  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_0002clip.jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_0014clip.jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_0039clip.jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_0045clip.jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_0063clip.jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_02461.jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_02511.jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoitruyenthong/IMG_02581.jpg[/IMG][/COLOR][/INDENT]

  [IMG]http://khogiare.com/images/parlak_blue/misc/progress.gif[/IMG] [URL="http://khogiare.com/newreply.php?do=newreply&p=677800"][IMG]http://khogiare.com/clear.gif[/IMG] Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này[/URL]

  [HR][/HR]
  25-12-2013 11:46 PM [URL="http://khogiare.com/showthread.php?435092-Chup-Hinh-Cuoi-Chuyen-Nghiep-www-quayphimchuphinh-net&p=727280&viewfull=1#post727280"]#3[/URL]
  [URL="http://khogiare.com/member.php?65498-quayfimpro&"][B][SIZE=2][COLOR=#003399]quayfimpro[/COLOR][/SIZE][/B][/URL]
  [LIST][*][IMG]http://khogiare.com/images/site_icons/profile.png[/IMG] [URL="http://khogiare.com/member.php?65498-quayfimpro&"]Xem Hồ Sơ [/URL][*][IMG]http://khogiare.com/images/site_icons/forum.png[/IMG] [URL="http://khogiare.com/search.php?do=finduser&userid=65498&contenttype=vBForum_Post&showposts=1"]View Forum Posts [/URL][*][IMG]http://khogiare.com/images/site_icons/message.png[/IMG] [URL="http://khogiare.com/private.php?do=newpm&u=65498"]Tin Nhắn Riêng [/URL][/LIST]

  [IMG]http://khogiare.com/images/parlak_blue/statusicon//user-offline.png[/IMG]
  Junior Member [HR][/HR]Gia nhậpNov 2013Nơi cư ngụ1Bài gởi17

  [INDENT][CENTER][SIZE=5][COLOR=red]Mời Quý Khách Lick Vào Trang Web Để Xem Demo Sản Phẩm Của Chúng Tôi[/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=5][COLOR=#003399][URL="http://www.quayphimchuphinh.net"]www.quayphimchuphinh.net[/URL][/COLOR][/SIZE][SIZE=5][COLOR=#ff0000] | [URL="http://www.chuphinhcuoi.net.vn"][COLOR=#003399]www.chuphinhcuoi.net.vn[/COLOR][/URL][/COLOR][/SIZE][/CENTER]
  [LEFT][SIZE=5][COLOR=#ff0000]1.Chụp Hình ALBUM Cưới: [URL="http://quayphimchuphinh.net/album-cuoi/sai-gon-nha-tho-duc-ba-quan-7.html"][SIZE=3][COLOR=#003399]http://quayphimchuphinh.net/album-cuoi/sai-gon-nha-tho-duc-ba-quan-7.html[/COLOR][/SIZE][/URL][/COLOR][/SIZE][/LEFT]
  [SIZE=5][COLOR=#ff0000][LEFT][COLOR=#333333][FONT=times new roman][B]
  Chút tình thơ ngây .....[/B][/FONT][/COLOR]
  [/LEFT]
  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/HINHALBUM/albumcuoi/dalatnhatrangphanthiet/Trang%201.jpg[/IMG][/COLOR]

  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/HINHALBUM/albumcuoi/dalatnhatrangphanthiet/Trang%202.jpg[/IMG][/COLOR]

  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/HINHALBUM/albumcuoi/dalatnhatrangphanthiet/Trang%203.jpg[/IMG][/COLOR]


  [COLOR=#333333][FONT=times new roman][B]... Hãy yêu nhau đi[/B][/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/HINHALBUM/albumcuoi/syuyen/07.jpg[/IMG][/COLOR]

  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/HINHALBUM/albumcuoi/syuyen/08.jpg[/IMG][/COLOR]

  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/HINHALBUM/albumcuoi/syuyen/05.jpg[/IMG][/COLOR]


  [COLOR=#333333][B]Tuổi học trò...[/B][/COLOR]
  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/HINHALBUM/albumcuoi/luanvy1/1.jpg[/IMG][/COLOR]

  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/HINHALBUM/albumcuoi/luanvy1/2.jpg[/IMG][/COLOR]

  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/HINHALBUM/albumcuoi/luanvy1/3.jpg[/IMG][/COLOR]  [COLOR=#333333][SIZE=5][COLOR=#ff0000]2.Chụp Hình Phóng Sự Cưới: [URL="http://quayphimchuphinh.net/chup-hinh-cuoi-phong-su-cuoi.html"][SIZE=4][COLOR=#003399]http://quayphimchuphinh.net/chup-hinh-cuoi-phong-su-cuoi.html[/COLOR][/SIZE][/URL][/COLOR][/SIZE][/COLOR]


  [COLOR=#333333][COLOR=#003399][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoiphongsu/02.jpg[/IMG][/COLOR] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoiphongsu/03.jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoiphongsu/04.jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoiphongsu/05.jpg[/IMG][/COLOR]

  [COLOR=#000000][FONT=Arial][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoiphongsu/Untitled-1.jpg[/IMG][/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#000000][FONT=Arial][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoiphongsu/Untitled-4.jpg[/IMG][/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#000000][FONT=Arial][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoiphongsu/Untitled-9.jpg[/IMG][/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#000000][FONT=Arial][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoiphongsu/01%20copy%20(1).jpg[/IMG][/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#000000][FONT=Arial][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoiphongsu/02%20copy%20(1).jpg[/IMG][/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#000000][FONT=Arial][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoiphongsu/04%20copy%20(1).jpg[/IMG][/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#000000][FONT=Arial][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoiphongsu/05%20copy%20(1).jpg[/IMG][/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#000000][FONT=Arial][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoiphongsu/t25.jpg[/IMG][/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#000000][FONT=Arial][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoiphongsu/t27.jpg[/IMG][/FONT][/COLOR]

  [/COLOR][/SIZE][/INDENT]

  [IMG]http://khogiare.com/images/parlak_blue/misc/progress.gif[/IMG] [URL="http://khogiare.com/newreply.php?do=newreply&p=727280"][IMG]http://khogiare.com/clear.gif[/IMG] Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này[/URL]

  [HR][/HR]
  30-12-2013 04:17 PM [URL="http://khogiare.com/showthread.php?435092-Chup-Hinh-Cuoi-Chuyen-Nghiep-www-quayphimchuphinh-net&p=732393&viewfull=1#post732393"]#4[/URL]
  [URL="http://khogiare.com/member.php?65498-quayfimpro&"][B][SIZE=2][COLOR=#003399]quayfimpro[/COLOR][/SIZE][/B][/URL]
  [LIST][*][IMG]http://khogiare.com/images/site_icons/profile.png[/IMG] [URL="http://khogiare.com/member.php?65498-quayfimpro&"]Xem Hồ Sơ [/URL][*][IMG]http://khogiare.com/images/site_icons/forum.png[/IMG] [URL="http://khogiare.com/search.php?do=finduser&userid=65498&contenttype=vBForum_Post&showposts=1"]View Forum Posts [/URL][*][IMG]http://khogiare.com/images/site_icons/message.png[/IMG] [URL="http://khogiare.com/private.php?do=newpm&u=65498"]Tin Nhắn Riêng [/URL][/LIST]

  [IMG]http://khogiare.com/images/parlak_blue/statusicon//user-offline.png[/IMG]
  Junior Member [HR][/HR]Gia nhậpNov 2013Nơi cư ngụ1Bài gởi17

  [INDENT][CENTER][SIZE=5][COLOR=red]Mời Quý Khách Lick Vào Trang Web Để Xem Demo Sản Phẩm Của Chúng Tôi[/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=5][COLOR=#003399][URL="http://www.quayphimchuphinh.net"]www.quayphimchuphinh.net[/URL][/COLOR][/SIZE][SIZE=5][COLOR=#ff0000] | [URL="http://www.chuphinhcuoi.net.vn"][COLOR=#003399]www.chuphinhcuoi.net.vn[/COLOR][/URL][/COLOR][/SIZE][/CENTER]
  [LEFT][SIZE=5][COLOR=#ff0000]1.Chụp Hình ALBUM Cưới: [URL="http://quayphimchuphinh.net/album-cuoi/sai-gon-nha-tho-duc-ba-quan-7.html"][SIZE=3][COLOR=#003399]http://quayphimchuphinh.net/album-cuoi/sai-gon-nha-tho-duc-ba-quan-7.html[/COLOR][/SIZE][/URL][/COLOR][/SIZE][/LEFT]
  [SIZE=5][COLOR=#ff0000][LEFT][COLOR=#333333][FONT=times new roman][B]
  Chút tình thơ ngây .....[/B][/FONT][/COLOR]
  [/LEFT]
  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/HINHALBUM/albumcuoi/dalatnhatrangphanthiet/Trang%201.jpg[/IMG][/COLOR]

  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/HINHALBUM/albumcuoi/dalatnhatrangphanthiet/Trang%202.jpg[/IMG][/COLOR]

  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/HINHALBUM/albumcuoi/dalatnhatrangphanthiet/Trang%203.jpg[/IMG][/COLOR]


  [COLOR=#333333][FONT=times new roman][B]... Hãy yêu nhau đi[/B][/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/HINHALBUM/albumcuoi/syuyen/07.jpg[/IMG][/COLOR]

  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/HINHALBUM/albumcuoi/syuyen/08.jpg[/IMG][/COLOR]

  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/HINHALBUM/albumcuoi/syuyen/05.jpg[/IMG][/COLOR]


  [COLOR=#333333][B]Tuổi học trò...[/B][/COLOR]
  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/HINHALBUM/albumcuoi/luanvy1/1.jpg[/IMG][/COLOR]

  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/HINHALBUM/albumcuoi/luanvy1/2.jpg[/IMG][/COLOR]

  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/HINHALBUM/albumcuoi/luanvy1/3.jpg[/IMG][/COLOR]  [COLOR=#333333][SIZE=5][COLOR=#ff0000]2.Chụp Hình Phóng Sự Cưới: [URL="http://quayphimchuphinh.net/chup-hinh-cuoi-phong-su-cuoi.html"][SIZE=4][COLOR=#003399]http://quayphimchuphinh.net/chup-hinh-cuoi-phong-su-cuoi.html[/COLOR][/SIZE][/URL][/COLOR][/SIZE][/COLOR]


  [COLOR=#333333][COLOR=#003399][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoiphongsu/02.jpg[/IMG][/COLOR] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoiphongsu/03.jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoiphongsu/04.jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoiphongsu/05.jpg[/IMG][/COLOR]

  [COLOR=#000000][FONT=Arial][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoiphongsu/Untitled-1.jpg[/IMG][/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#000000][FONT=Arial][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoiphongsu/Untitled-4.jpg[/IMG][/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#000000][FONT=Arial][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoiphongsu/Untitled-9.jpg[/IMG][/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#000000][FONT=Arial][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoiphongsu/01%20copy%20(1).jpg[/IMG][/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#000000][FONT=Arial][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoiphongsu/02%20copy%20(1).jpg[/IMG][/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#000000][FONT=Arial][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoiphongsu/04%20copy%20(1).jpg[/IMG][/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#000000][FONT=Arial][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoiphongsu/05%20copy%20(1).jpg[/IMG][/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#000000][FONT=Arial][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoiphongsu/t25.jpg[/IMG][/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#000000][FONT=Arial][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoiphongsu/t27.jpg[/IMG][/FONT][/COLOR]

  [/COLOR][/SIZE][/INDENT]

  [IMG]http://khogiare.com/images/parlak_blue/misc/progress.gif[/IMG] [URL="http://khogiare.com/newreply.php?do=newreply&p=732393"][IMG]http://khogiare.com/clear.gif[/IMG] Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này[/URL]

  [HR][/HR]
  30-12-2013 08:18 PM [URL="http://khogiare.com/showthread.php?435092-Chup-Hinh-Cuoi-Chuyen-Nghiep-www-quayphimchuphinh-net&p=732658&viewfull=1#post732658"]#5[/URL]
  [URL="http://khogiare.com/member.php?65498-quayfimpro&"][B][SIZE=2][COLOR=#003399]quayfimpro[/COLOR][/SIZE][/B][/URL]
  [LIST][*][IMG]http://khogiare.com/images/site_icons/profile.png[/IMG] [URL="http://khogiare.com/member.php?65498-quayfimpro&"]Xem Hồ Sơ [/URL][*][IMG]http://khogiare.com/images/site_icons/forum.png[/IMG] [URL="http://khogiare.com/search.php?do=finduser&userid=65498&contenttype=vBForum_Post&showposts=1"]View Forum Posts [/URL][*][IMG]http://khogiare.com/images/site_icons/message.png[/IMG] [URL="http://khogiare.com/private.php?do=newpm&u=65498"]Tin Nhắn Riêng [/URL][/LIST]

  [IMG]http://khogiare.com/images/parlak_blue/statusicon//user-offline.png[/IMG]
  Junior Member [HR][/HR]Gia nhậpNov 2013Nơi cư ngụ1Bài gởi17

  [INDENT][CENTER][SIZE=5][COLOR=red]Mời Quý Khách Lick Vào Trang Web Để Xem Demo Sản Phẩm Của Chúng Tôi[/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=5][COLOR=#003399][URL="http://www.quayphimchuphinh.net"]www.quayphimchuphinh.net[/URL][/COLOR][/SIZE][SIZE=5][COLOR=#ff0000] | [URL="http://www.chuphinhcuoi.net.vn"][COLOR=#003399]www.chuphinhcuoi.net.vn[/COLOR][/URL][/COLOR][/SIZE][/CENTER]
  [LEFT][SIZE=5][COLOR=#ff0000]1.Chụp Hình ALBUM Cưới: [URL="http://quayphimchuphinh.net/album-cuoi/sai-gon-nha-tho-duc-ba-quan-7.html"][SIZE=3][COLOR=#003399]http://quayphimchuphinh.net/album-cuoi/sai-gon-nha-tho-duc-ba-quan-7.html[/COLOR][/SIZE][/URL][/COLOR][/SIZE][/LEFT]
  [SIZE=5][COLOR=#ff0000][LEFT][COLOR=#333333][FONT=times new roman][B]
  Chút tình thơ ngây .....[/B][/FONT][/COLOR]
  [/LEFT]
  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/HINHALBUM/albumcuoi/dalatnhatrangphanthiet/Trang%201.jpg[/IMG][/COLOR]

  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/HINHALBUM/albumcuoi/dalatnhatrangphanthiet/Trang%202.jpg[/IMG][/COLOR]

  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/HINHALBUM/albumcuoi/dalatnhatrangphanthiet/Trang%203.jpg[/IMG][/COLOR]


  [COLOR=#333333][FONT=times new roman][B]... Hãy yêu nhau đi[/B][/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/HINHALBUM/albumcuoi/syuyen/07.jpg[/IMG][/COLOR]

  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/HINHALBUM/albumcuoi/syuyen/08.jpg[/IMG][/COLOR]

  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/HINHALBUM/albumcuoi/syuyen/05.jpg[/IMG][/COLOR]


  [COLOR=#333333][B]Tuổi học trò...[/B][/COLOR]
  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/HINHALBUM/albumcuoi/luanvy1/1.jpg[/IMG][/COLOR]

  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/HINHALBUM/albumcuoi/luanvy1/2.jpg[/IMG][/COLOR]

  [COLOR=#333333][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/HINHALBUM/albumcuoi/luanvy1/3.jpg[/IMG][/COLOR]  [COLOR=#333333][SIZE=5][COLOR=#ff0000]2.Chụp Hình Phóng Sự Cưới: [URL="http://quayphimchuphinh.net/chup-hinh-cuoi-phong-su-cuoi.html"][SIZE=4][COLOR=#003399]http://quayphimchuphinh.net/chup-hinh-cuoi-phong-su-cuoi.html[/COLOR][/SIZE][/URL][/COLOR][/SIZE][/COLOR]


  [COLOR=#333333][COLOR=#003399][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoiphongsu/02.jpg[/IMG][/COLOR] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoiphongsu/03.jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoiphongsu/04.jpg[/IMG] [IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoiphongsu/05.jpg[/IMG][/COLOR]

  [COLOR=#000000][FONT=Arial][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoiphongsu/Untitled-1.jpg[/IMG][/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#000000][FONT=Arial][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoiphongsu/Untitled-4.jpg[/IMG][/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#000000][FONT=Arial][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoiphongsu/Untitled-9.jpg[/IMG][/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#000000][FONT=Arial][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoiphongsu/01%20copy%20(1).jpg[/IMG][/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#000000][FONT=Arial][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoiphongsu/02%20copy%20(1).jpg[/IMG][/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#000000][FONT=Arial][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoiphongsu/04%20copy%20(1).jpg[/IMG][/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#000000][FONT=Arial][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoiphongsu/05%20copy%20(1).jpg[/IMG][/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#000000][FONT=Arial][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoiphongsu/t25.jpg[/IMG][/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#000000][FONT=Arial][IMG]http://chuphinhcuoi.net.vn/images/stories/hinhcuoiphongsu/t27.jpg[/IMG][/FONT][/COLOR]

  [/COLOR][/SIZE][/INDENT]

Các Chủ đề tương tự

 1. TQ Quay Phim cưới HD | www.quayphimchuphinh.net
  Bởi quayphimq trong diễn đàn Linh tinh
  Trả lời: 3
  Tin đăng cuối: 02-11-2014, 10:28 PM
 2. TQ Quay Phim cưới HD | www.quayphimchuphinh.net
  Bởi quayphimq trong diễn đàn Linh tinh
  Trả lời: 4
  Tin đăng cuối: 02-11-2014, 10:25 PM
 3. TQ Quay Phim cưới HD | www.quayphimchuphinh.net
  Bởi quayphimq trong diễn đàn Linh tinh
  Trả lời: 3
  Tin đăng cuối: 02-11-2014, 10:24 PM
 4. TQ Chụp Hình Cưới Chuyên Nghiệp | www.quayphimchuphinh.net
  Bởi quayfimpro trong diễn đàn Linh tinh
  Trả lời: 5
  Tin đăng cuối: 02-09-2014, 11:10 PM
 5. Trả lời: 0
  Tin đăng cuối: 05-28-2013, 03:50 AM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •