Nhận dạy kèm, giải quyết các vướng mắc tin học văn phòng Access, Excel, Power Point, Word
Nhận dạy kèm tin học văn phòng: Word, Excel, Access, Power Point. Dạy theo vướng mắc công việc thực tế. Chuyên giải quyết các vấn đề khó.
Giáo viên nhiều kinh nghiệm dạy. Phương pháp dễ hiểu, sát thực tế.
Người học nhanh chóng làm được việc với thời gian ngắn nhất.
Dạy theo yêu cầu về thời gian và công việc của người học.
Xin liên hệ: Mỹ Hằng 0126 686 1918