096.995.3686 - 1tr
09695.13568 - 1tr3
09682.13568 - 1tr4
09.6665.3368 - 1tr3
0968.989.939 - 2tr6
0969.389.368 - 2tr6 ( tam bát cửu , tài lộc phát)
096.225.3868 - 1tr8
0968.444.886 - 1tr3
0966.13.8386 - 1tr2
096.882.8883 - 2tr5
09.688.79.688 - 2tr5
09.688.79.686 - 2tr5
09.6886.3993 - 4tr5
09.6889.3886 - 1tr4
09.6888.1386 - 2tr2
0968.839.389 - 1tr9
0969.44.8386 - 900k
0969.48.58.86 - 1tr
0969.486.368 - 1tr
0969.6888.39 - 1tr5
0969.91.8386 - 1tr6
0978.29.1369 - 1tr
0985.961.468 - 1tr
0963.19.86.79 - 800k
09747888.91 - 900k
0969.68.80.86 - 950k
09.6886.0004 - 930k
0968.44.0004 - 730k
09.6789.6368 - 3tr3
09.6886.78.38 - 800k
09.6614.9886 - 400k
0969.90.37.68 - 300k
0964.834.139 - 150k ( nhất thần tài)

*
*
MUA SIM GỌI: 09.66666.591 - 09.22222.591
*
Y!M: noibaiproduction - Email: simnoibai@gmail.com
Giao dịch trực tiếp: Đối diện cổng KCN Nội Bài | Sân bay Nội Bài (HN)
Website: www.simnoibai.com - www.nganhangsimvip.com - www.the.pro.vn
STK Vietcombank: 0351.000.72.9999
Techcombank: 1902.2807.210.999
MB bank: 351014.999.9999
Maritime bank: 035.0101.444.4444
Vietinbank: 711A.5343.2093
Agribank: 3160.205.344.167
TK Ngân Lượng: simnoibai@gmail.com
TK Bảo Kim: simnoibai@gmail.com
*