Bán cặp sim năm sinh 1989 1986
Tất cả đều ngyên kít, full time
0967.23.1989
0967.69.1986

giá cả cặp 2tr6

0965.168.486
0966.526.286=0966.52.62.86
0966.485.568=0966.48.55.68

giá 3 em là 700k

Kết call 0989.065.768 hoặc 0983.795.000