Nhận hỗ trợ bảo hành các phiên bản của phần mềm Bravo:
- xử lý các vấn đề về lỗi phần mềm không chạy được
- Xử lý các vấn đề khó khăn trong việc sử dụng phần mềm
- Hỗ trợ kiểm tra dữ liệu, phương án giá thành... lên báo cáo.
- Cài đặt, đào tạo phần mềm.
Liên Hệ:
Anh Trần Tín
Điện Thoại: 0903 265 489
Email: TranTin2527@gmail.com
Skyper: trantin2527