MRVAN후퇴 0968737424 NHẬP VÀ PHÂN PHỐI ELECTRONIC SIREN GIÁ TỐT [URL="http://giaiphapmuare.com/store/article/5147.html"]SOYAL[/URL]

후퇴 ELECTRONIC SIREN (CÒI BÁO ĐỘNG) DÙNG VỚI TỦ BÁO CHÁY HOẶC HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG, THÔNG BÁO TÍN HIỆU,..

후퇴 THÔNG SỐ & TINH NĂNG CƠ BẢN ELECTRONIC SIREN (CÒI BÁO ĐỘNG) : Rated Voltage_12 (VDC) ; Tone Nature_ 1 Tone or 2 Tones;115dB - Operating Range_6-15(VDC)

후퇴 TƯ VẤN MUA SẢN PHẨM MRVAN후퇴 0968737424