[CENTER][COLOR=#ffcc00][B]CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH NP VIỆT NAM [/B][/COLOR]

Mr.Nam:[COLOR=#ff0000]*[B] ĐT: 0485876178 [URL="http://www.youtube.com/watch?v=sjMgSfmatUA"]Ống gió và phụ kiện bằng tôn tráng kẽm, gia công sản xuất đường ống gió, van gió, cửa gió[/URL] - Fax: 0436290640 - Hot line: 0973 38 36 36[/B][/COLOR][COLOR=#ff0000][B]Chuyên gia công sản xuất ống gió, cửa gió, van gió và phụ kiện đường ống gió.[/B][/COLOR][COLOR=#ff0000][B]Thi công lắp đặt hệ thống đường ống gió tôn tráng kẽm, inox, đường ống gió xoắn.[/B][/COLOR][/CENTER]