Cần bán vài sim Viettel mới nguyên kit:


0962.878.898 == 1,8tr

0989.929.789 == 3,2tr

0965.639.679 == 2,6tr

Cảm ơn xem tin!