bán sim sinh viên mobi 10 số tk 45k giá 59k, bảo hành 4 năm đảm bảo uy tín, nhận ship cùng đường và trung tâm, xa hơn m xin thêm 10k. L.hệ: 01204054880, giao dịch tại hải phòng nhé m.ng
934214495 (đã bán)
934265649
934214410(đã bán)
934270201(đã bán)
934205447
934206914
934249351
934255410
934209253
0934263480 , 0934249723 , 0934245296 , 0934200140 ,0934261893
0934208470. 0934249341 , 0934201712 , 0934201907 ,0934201209