Mở lớp học Vray render 3ds max hàng tháng
Học phí một khoá 1 triệu 200k / 1 tháng / 12 buổi
Học tại nhà, yêu cầu học viên mang laptop. 1 lớp không quá 5 học viên
Cung cấp tài liệu miễn phí, thư viện 3d, vật liệu 300GB

Cách dạy rõ ràng, giáo án phân chia khoa học, học tới đâu thực hành tới đó.

Học viên được kèm sát, giải đáp thắc mắc, hiệu quả cao.

Liên hệ

Phone 0988 438 748 : Dũng

Địa chỉ 861/165/39/4 Trần Xuân Soạn, Q7

website www.su3d.edu.vn