[CENTER][FONT=Times][COLOR=blue][FONT=Georgia][B]ANH HOA SHOP - [URL="http://tranhtheuanhhoa.com/"]TRANHTHEUANHHOA.COM[/URL] [/B][/FONT][/COLOR][/FONT]
[FONT=Times][COLOR=blue][FONT=Georgia][B]PHÂN PHỐI [URL="http://www.dangtintop.net/2013/07/tranh-theu-chu-thap.html"]TRANH THÊU CHỮ THẬP[/URL] TRÊN TOÀN QUỐC[/B][/FONT][/COLOR][/FONT]
[FONT=Times][COLOR=blue][FONT=Georgia][B]GIAO HÀNG TẬN NƠI[/B][/FONT][/COLOR][/FONT]
[FONT=Times][COLOR=blue][FONT=Georgia][/FONT][/COLOR][/FONT]
[FONT=Times][B][COLOR=blue]HOTLINE: [/COLOR][COLOR=red]0906398890[/COLOR][/B][/FONT]
[FONT=Times][COLOR=blue][B]Website: [URL="http://www.tranhtheuanhhoa.com/"]www.tranhtheuanhhoa.com[/URL][/B][/COLOR][/FONT]
[B]Email: [EMAIL="tranhtheuanhhoa@gmail.com"]tranhtheuanhhoa@gmail.com[/EMAIL]


[COLOR=#9932CC] [B][FONT=Georgia]Chương trình giảm giá khủng dành tặng khách hàng trong tháng 11/2013 như sau: [/FONT][/B]

[LEFT][COLOR=blue][B]Đối với tranh không in màu[/B][/COLOR] giảm giá [COLOR=red][B]40% [/B][/COLOR]giá bán đã niêm yết trên web, ngoại trừ các sản phẩm trong mục " Mẫu tranh thêu chữ thập - Anh Hoa".

[COLOR=blue][B]Đối với tranh thêu 3D và in sẵn : [/B][/COLOR]

1. Đơn hàng từ 300k trở lên tặng kèm thêm 1 kéo bấm chỉ trị giá 6.000đ

2. Giảm 10% cho đơn hàng từ 500.000đ trở lên, giảm 20% cho đơn hàng từ 1.000.000đ trở lên, ngoại trừ các sản phẩm trong mục " Mẫu tranh thêu chữ thập - Anh Hoa".

( Chỉ giảm giá cho kit thêu, không giảm giá cho phụ kiện thêu, không áp dụng với hàng gửi đi tỉnh )

Mỗi kit thêu đều được tặng kèm đồ xỏ kim và viết chấm chuyên dụng ( đối với tranh không in màu ), tặng kèm đồ xỏ kim và đồ gỡ chỉ ( đối với tranh in màu ).

[COLOR=blue]Chương trình áp dụng đến hết tháng 11/2013[/COLOR].

Trân trọng ![/LEFT]
[/COLOR]


[LEFT][B][COLOR=#004D99]TRANHTHEUANHHOA.COM[/COLOR] - [URL="http://www.tranhtheuanhhoa.com/danh-muc-san-pham/28/Mau-Tranh-Theu-Chu-Thap---Anh-Hoa.html"]TRANH THEU CHU THAP[/URL][/B] cung cấp cho khách hàng các bộ kit thêu chính hãng phong phú về mẫu mã, đảm bảo về chất lượng và giá cả hợp lý nhất.


Phục vụ khách hàng với chất lượng dịch vụ cao nhất, từ dịch vụ bán hàng đến dịch vụ chăm sóc khách hàng và dịch vụ hậu mãi.


[/LEFT]
[/B][/CENTER]
[B]Ngoài ra chúng tôi còn nhận [URL="http://www.tranhtheuanhhoa.com/danh-muc-san-pham/32/Dong-Khung-Tranh.html"]đóng khung tranh[/URL], bán các [URL="http://www.tranhtheuanhhoa.com/danh-muc-san-pham/27/Phu-Kien-Theu.html"]phụ kiện thêu[/URL].[/B]
[B]

[COLOR=#FF00FF][I]Chuyên nghiệp - Nhiệt tình - Thân thiện là cảm giác để lại cho bạn khi đến với [B][URL="http://tranhtheuanhhoa.com/"]TRANHTHEUANHHOA.COM[/URL] [/B][/I][/COLOR]
[I]
[CENTER][COLOR=#000000][COLOR=blue][B]THAM KHẢO MỘT SỐ MẪU TẠI TRANHTHEUANHHOA.COM[/B][/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#000000][B][COLOR=blue][B]
[B]MẪU TRANH THÊU CHỮ THẬP - TÔN GIÁO[/B][/B][/COLOR][/B][/COLOR]
[COLOR=#000000][B][B][COLOR=blue][/COLOR][/B][/B][/COLOR]
[COLOR=#000000][B][B][COLOR=blue][URL="http://4.bp.blogspot.com/-yw62Dge7NXY/UkUSbI13EwI/AAAAAAAAEPU/l3EO3RtD6w8/s1600/tongiao1.jpg"][IMG]http://4.bp.blogspot.com/-yw62Dge7NXY/UkUSbI13EwI/AAAAAAAAEPU/l3EO3RtD6w8/s1600/tongiao1.jpg[/IMG][/URL][/COLOR][/B][/B][/COLOR]
[COLOR=#000000][B][B][COLOR=blue]
[/COLOR][/B][/B][/COLOR]
[COLOR=#000000][B][B][COLOR=blue][URL="http://4.bp.blogspot.com/-VOBs3T5omnc/UkUSbFCZ1_I/AAAAAAAAEPY/Zyma5aag9Lc/s1600/tongiao2.jpg"][IMG]http://4.bp.blogspot.com/-VOBs3T5omnc/UkUSbFCZ1_I/AAAAAAAAEPY/Zyma5aag9Lc/s1600/tongiao2.jpg[/IMG][/URL][/COLOR][/B][/B][/COLOR]
[COLOR=#000000][B][B][COLOR=blue][B]MẪU TRANH THÊU CHỮ THẬP - ÁO GỐI IN SẴN[/B][/COLOR][/B][/B][/COLOR]
[COLOR=#000000][B][B][COLOR=blue][/COLOR][/B][/B][/COLOR]
[COLOR=#000000][B][B][COLOR=blue][IMG]http://4.bp.blogspot.com/-9lU5ciM0dyQ/UkUS7i5_nfI/AAAAAAAAEPo/BgUDBtscV7E/s1600/goi1.jpg[/IMG][/COLOR][/B][/B][/COLOR]
[COLOR=#000000][B][/B][/COLOR]
[COLOR=#000000][B][B][COLOR=blue][URL="http://3.bp.blogspot.com/-gFOHa7GuXVg/UkUS7mvNCbI/AAAAAAAAEPk/xEJQLF0kEwQ/s1600/goi2.jpg"][IMG]http://3.bp.blogspot.com/-gFOHa7GuXVg/UkUS7mvNCbI/AAAAAAAAEPk/xEJQLF0kEwQ/s1600/goi2.jpg[/IMG][/URL][/COLOR][/B][/B][/COLOR]
[COLOR=#000000][B][B][COLOR=blue][B]MẪU [URL="http://www.tranhtheuanhhoa.com/danh-muc-san-pham/28/Mau-Tranh-Theu-Chu-Thap---Anh-Hoa.html"]TRANH THÊU CHỮ THẬP[/URL] - ANH HOA[/B][/COLOR][/B][/B][/COLOR]
[COLOR=#000000][B][B][COLOR=blue][/COLOR][/B][/B][/COLOR]
[COLOR=#000000][B][B][COLOR=blue][URL="http://2.bp.blogspot.com/-00ftDe249-Y/UkUTXhS4_uI/AAAAAAAAEQQ/lSIpuiJTwJk/s1600/ahoa1.jpg"][IMG]http://2.bp.blogspot.com/-00ftDe249-Y/UkUTXhS4_uI/AAAAAAAAEQQ/lSIpuiJTwJk/s1600/ahoa1.jpg[/IMG][/URL][/COLOR][/B][/B][/COLOR]
[COLOR=#000000][B][B][COLOR=blue]
[/COLOR][/B][/B][/COLOR]
[COLOR=#000000][B][B][COLOR=blue][URL="http://3.bp.blogspot.com/-LtY_rBaaAn4/UkUTXh5iJKI/AAAAAAAAEQM/D-9LMvfpH1g/s1600/ahoa2.jpg"][IMG]http://3.bp.blogspot.com/-LtY_rBaaAn4/UkUTXh5iJKI/AAAAAAAAEQM/D-9LMvfpH1g/s1600/ahoa2.jpg[/IMG][/URL][/COLOR][/B][/B][/COLOR]
[COLOR=#000000][B][B][COLOR=blue][/COLOR][/B][/B][/COLOR]
[COLOR=#000000][/COLOR]
[COLOR=#000000][B][B][COLOR=blue][B]MẪU TRANH THÊU CHỮ THẬP - TỨ QUÝ[/B][/COLOR][/B][/B][/COLOR]
[COLOR=#000000][B][B][COLOR=blue][/COLOR][/B][/B][/COLOR]
[COLOR=#000000][B][B][COLOR=blue][URL="http://3.bp.blogspot.com/-QSBdWdQWJKM/UkUTK4yApdI/AAAAAAAAEP8/cS6ggeIwhLw/s1600/tuquy1.jpg"][IMG]http://3.bp.blogspot.com/-QSBdWdQWJKM/UkUTK4yApdI/AAAAAAAAEP8/cS6ggeIwhLw/s1600/tuquy1.jpg[/IMG][/URL][/COLOR][/B][/B][/COLOR]
[COLOR=#000000][B][B][COLOR=blue]
[/COLOR][/B][/B][/COLOR]
[COLOR=#000000][B][B][COLOR=blue][URL="http://1.bp.blogspot.com/-oJRvQ06g1m8/UkUTLI96HyI/AAAAAAAAEQA/8VayYAS1hSU/s1600/tuquy2.jpg"][IMG]http://1.bp.blogspot.com/-oJRvQ06g1m8/UkUTLI96HyI/AAAAAAAAEQA/8VayYAS1hSU/s1600/tuquy2.jpg[/IMG][/URL][/COLOR][/B][/B][/COLOR]
[COLOR=#000000][B][B][COLOR=blue][B]PHỤ KIỆN THÊU[/B][/COLOR][/B][/B][/COLOR]
[COLOR=#000000][B][B][COLOR=blue][/COLOR][/B][/B][/COLOR]
[COLOR=#000000][B][B][COLOR=blue][URL="http://2.bp.blogspot.com/-cT5pHs8QdGU/UkUTelFZH3I/AAAAAAAAEQg/6RPnvu3lI9o/s1600/phukien1.jpg"][IMG]http://2.bp.blogspot.com/-cT5pHs8QdGU/UkUTelFZH3I/AAAAAAAAEQg/6RPnvu3lI9o/s1600/phukien1.jpg[/IMG][/URL][/COLOR][/B][/B][/COLOR]
[COLOR=#000000][B][/B][/COLOR]
[COLOR=#000000][B][B][COLOR=blue][URL="http://3.bp.blogspot.com/-xqOxUZKjelA/UkUTemGntHI/AAAAAAAAEQc/1ulesCkSbHA/s1600/phukien2.jpg"][IMG]http://3.bp.blogspot.com/-xqOxUZKjelA/UkUTemGntHI/AAAAAAAAEQc/1ulesCkSbHA/s1600/phukien2.jpg[/IMG][/URL][/COLOR][/B][/B][/COLOR]
[COLOR=#000000][B][B][COLOR=blue]
[/COLOR][COLOR=blue][B]NHẬN ĐÓNG KHUNG TRANH - CALL: [/B][B][COLOR=red]0906398890[/COLOR][/B][/COLOR][/B][/B][/COLOR]
[COLOR=#000000][B][B][B][COLOR=blue][B][COLOR=red]
[/COLOR][/B][/COLOR][/B][/B][/B][/COLOR]
[COLOR=#000000][B][B][B][B][COLOR=blue][URL="http://1.bp.blogspot.com/-rFx9TKSq1YA/UkUXyzBHl2I/AAAAAAAAEQw/8NK0QylU43E/s1600/khung1.jpg"][IMG]http://1.bp.blogspot.com/-rFx9TKSq1YA/UkUXyzBHl2I/AAAAAAAAEQw/8NK0QylU43E/s1600/khung1.jpg[/IMG][/URL][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/COLOR]
[COLOR=#000000][B][B][B][B][COLOR=blue]
[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/COLOR]
[COLOR=#000000][B][B][B][B][COLOR=blue][URL="http://2.bp.blogspot.com/-rCfZidFf-jE/UkUXywOpRTI/AAAAAAAAEQ0/SYdTasJPuDw/s1600/khung2.jpg"][IMG]http://2.bp.blogspot.com/-rCfZidFf-jE/UkUXywOpRTI/AAAAAAAAEQ0/SYdTasJPuDw/s1600/khung2.jpg[/IMG][/URL][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/COLOR]
[COLOR=#000000][B][B][B][B][COLOR=blue]
[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/COLOR]
[COLOR=#000000][B][B][B][B][COLOR=blue][B][COLOR=red]
[/COLOR][/B][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/COLOR]
[LEFT][COLOR=#000000][B][B][B][B][B][COLOR=blue]-----------------------------------------------[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/COLOR]
[COLOR=#000000][B][B][B][B][B][COLOR=blue][B]TRANH THÊU CHỮ THẬP ANH HOA[/B][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/COLOR]
[COLOR=#000000][B][B][B][B][B][COLOR=blue]Web: [URL="http://www.tranhtheuanhhoa.com/"]http://www.tranhtheuanhhoa.com[/URL][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/COLOR]
[COLOR=#000000][B][B][B][B][B][COLOR=blue][URL="http://tranhtheuchuthap3d.blogspot.com/"]http://tranhtheuchuthap3d.blogspot.com[/URL][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/COLOR]
[COLOR=#000000][B][B][B][B][B][COLOR=blue][URL="http://tranhtheuchuthapinsan.blogspot.com/"]http://tranhtheuchuthapinsan.blogspot.com[/URL][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/COLOR]
[COLOR=#000000][B][B][B][B][B][COLOR=blue][URL="http://tranhtheuchuthaptaitphcm.blogspot.com/"]http://tranhtheuchuthaptaitphcm.blogspot.com[/URL][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/COLOR]
[COLOR=#000000][B][B][B][B][B][COLOR=blue][URL="http://tranhtheuchuthaptaisaigon.blogspot.com/"]http://tranhtheuchuthaptaisaigon.blogspot.com[/URL][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/COLOR]
[COLOR=#000000][B][B][B][B][B][COLOR=blue][URL="http://tranhtheuchuthapgiarenhat.blogspot.com/"]http://tranhtheuchuthapgiarenhat.blogspot.com[/URL][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/COLOR]
[COLOR=#000000][B][B][B][B][B][COLOR=blue][B]Hotline: [COLOR=red]0906.398.890[/COLOR][/B][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/COLOR]
[COLOR=#000000][B][B][B][B][B][COLOR=blue]----------------------------------------------------[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/COLOR]
[COLOR=#000000][/COLOR][/LEFT]
[COLOR=#000000][B][B][B][B][B][COLOR=blue][FONT=Georgia][B]CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ KHÁCH[/B][/FONT][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/COLOR]
[LEFT][COLOR=#000000][B][B][B][B][B][COLOR=blue]
[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/COLOR][/LEFT]
[COLOR=#000000][B][B][B][B][B][COLOR=blue]----------------------------------------------------------------------------------[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/COLOR]
[COLOR=#000000][B][B][B][B][B][COLOR=blue]Tag: [URL="http://www.tranhtheuanhhoa.com/"]Tranh theu chu thap[/URL], [URL="http://www.tranhtheuanhhoa.com/danh-muc-san-pham/28/Mau-Tranh-Theu-Chu-Thap---Anh-Hoa.html"]tranh theu chu thap gia re[/URL], [URL="http://www.tranhtheuanhhoa.com/danh-muc-san-pham/28/Mau-Tranh-Theu-Chu-Thap---Anh-Hoa.html"]tranh theu chu thap hcm[/URL], [URL="http://www.dangtintop.net/2013/07/tranh-theu-chu-thap.html"]tranh theu chu thap gia re[/URL],[URL="http://www.dangtintop.net/2013/07/tranh-theu-chu-thap.html"]tranh theu chu thap[/URL][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/COLOR]
[B][B][B][B][/B][/B][/B][/B]
[/CENTER]
[/I][/B]