*[COLOR=#ffcc00][B]CÔNG [URL="http://www.youtube.com/watch?v=sfHIk7Whdms"]Ong gio dieu hoa cong nghiep[/URL] TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH NP VIỆT NAM [/B][/COLOR]

Mr.Nam:[COLOR=#ff0000]*[B] ĐT: 0485876178 - Fax: 0436290640 - Hot line: 0973 38 36 36 [/B][/COLOR]

Chuyên gia công sản xuất ống gió điều hòa công nghiệp,
Ống gió tôn kẽm, ống gió tôn tráng kẽm,
*Van gió, cửa gió sơn tĩnh điện