- CUỐN TỪ ĐIỂN KỲ BÍ - 48K. CHẤT LƯỢNG 100%
- TÂN CUỐN TỪ ĐIỂN KỲ BÍ - 96K. CHẤT LƯỢNG 100%
- ÁC MA CỦA CHIẾN THẮNG - 48K. CHẤT LƯỢNG 100%- MAGI - 200K. BAO KIẾNG, CHẤT LƯỢNG 100%
- TRUYỆN LẺ: YUREKA 1-3 (15K/C), AION 1 (19K), ONE PIECE 62,63,64 (16K/C), VUA BÁNH MỲ (R2L) 26 (16K), CÚN CON MOMO 1 (19K)


- BỘ HARRY POTTER - 7 CUỐN. CHẤT LƯỢNG 100%
+ Tập 1: Hòn Đá Phù Thủy – 72k. Giá gốc 85k.
+ Tập 2: Phòng Chứa Bí Mật – 80k. Giá gốc 95k.
+ Tập 3: Tên Tù Nhân Ngục Azkaban – 90k. Giá gốc 105k.
+ Tập 4: Chiếc Cốc Lửa – 130k. Giá gốc 155k.
+ Tập 5: Hội Phượng Hoàng – 175k. Giá gốc 205k.
+ Tập 6: Hoàng Tử Lai – 115k. Giá gốc 135k.
+ Tập 7: Bảo Bối Tử Thần – 128k. Giá gốc 150k.
Giá nguyên bộ: 790k. Giá gốc 930k.


- LIÊN HỆ 0984.9696.04