Qúykhách hàng quan tâm tới ELECOM xin vui lòng truy cập website:


http://www.caudaophutai.vn/CÔNGTY TNHH ELECOM


Địachỉ: Lô số 11 - Khu Công Nghiệp Hoàng Mai - Tam Trinh - HàNội


Điệnthoại: 0913229207


Fax:0436343225


Email:info@elecom.vn