Về tôn giáo:
Hiện tại mình đang cần mua một số loại sách, đề tài, luận văn có liên quan đến các tôn giáo: Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa hay Phật giáo Hòa Hảo.
Về Chính trị - Triết học
- Bộ sách Tư bản của C.Marx (hiện tại có 3 quyển)
- Lý thuyết tiền lương, việc làm, của cải các dân tộc.
Bạn nào có vui lòng liên hệ mình qua số điện thoại: 0972.554.354 Email: info@nptai.net hoặc Y!H: nptaidhdt
Giá cả phù hợp mình mới mua được nhé. Cao quá mình xem lại (thông cảm)!