BÁN SỈ VÀ LẺ SIM SINH VIÊN MOBIFONE 10-11 SỐ.
Sim 11 số
số lượng 10 sim 22k1 sim.
số lượng 20 sim 21k1 sim.
số lượng 30 sim 19k1 sim.
số lượng 50 sim 17k1 sim.
số lượng 100 sim 16k1 sim.
số lượng 200sim 15k1 sim...
Sim 10 số
60 k/sim... tuỳ số lượng giá khác nhau

lh Ms. Hương 01675610995, 01227859899