bán:

09-6543-8668
(sim NK)

AE có nhu cầu liên hệ chứ ký