096.282.1970 - 800k
0982.36.1973 - 800k
0987.90.1978 - 900k
0984.09.1981 - 1tr3
0979.00.1983 - 1tr8
098.567.1984 - 2 triệu 2
Sim trả trước, giá chuẩn miễn mặc cả
Call: 09.66666.591*
**** 09.22222.591