[CENTER][COLOR=#ffcc00][B]CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH NP VIỆT NAM [/B][/COLOR]

Mr.Nam:[COLOR=#ff0000]*[B] ĐT: 0485876178 - Fax: 0436290640 - Hot line: 0973 38 36 36[/B][/COLOR][COLOR=#ff0000][B]Chuyên cung cấp lắp đặt hệ thống thông gió làm mát bằng hơi nước[/B][/COLOR][/CENTER][h=1]Máy làm mát bằng nước, di động[/h][URL="http://codienlanhnp.com/thong-gio-lam-mat-cong-nghiep/may-lam-mat-keruilai/554.html"][IMG]http://en.keyehb.com/up_pic/201210810172345506.jpg[/IMG][/URL]
Máy làm mát không khí nhà xưởng (quạt hút ly* tâm) Máy làm mát :* làm mát không khí nhờ quá trình bay hơi nước hấp thụ hơi nóng. Không khí nóng (nhiệt độ cao) xung quanh Máy làm mát* sẽ được hút vào bên trong máy xuyên qua hệ màn ...*[Xem chi tiết...]

[h=1]Máy làm mát không khí nhà xưởng (quạt hút ly tâm)[/h][URL="http://codienlanhnp.com/thong-gio-lam-mat-cong-nghiep/may-lam-mat-khong-khi-nha-xuong-quat-hut-ly-tam.html"][IMG]http://en.keyehb.com/up_pic/201210815262253412.jpg[/IMG][/URL]
Máy làm mát không khí nhà xưởng (quạt hút ly* tâm) Máy làm mát :* làm mát không khí nhờ quá trình bay hơi nước hấp thụ hơi nóng. Không khí nóng (nhiệt độ cao) xung quanh Máy làm mát* sẽ được hút vào bên trong máy xuyên qua hệ màn ...*[Xem chi tiết...]


[h=1]Motor dùng cho Máy làm mát công nghiệp[/h][URL="http://codienlanhnp.com/thong-gio-lam-mat-cong-nghiep/may-lam-mat-keruilai/motor-dung-cho-may-lam-mat-cong-nghiep.html"][IMG]http://dhf.vn/image/data/Phu%20kien/Motor-may-lam-mat.jpg[/IMG][/URL]
Motor cho máy làm mát các loại có lưu lượng khí: 18000 m3/h; 20000 m3/h; 23000 m3/h * Hình. Motor dùng cho máy làm mát lưu lượng khí từ 18000 m3/h đến 23000m3/h ...*[Xem chi tiết...]


[h=1]Guồng cánh dùng cho máy làm mát lưu lượng khí 23000[/h][URL="http://codienlanhnp.com/thong-gio-lam-mat-cong-nghiep/guong-canh-dung-cho-may-lam-mat-luu-luong-khi-23000.html"][IMG]http://dhf.vn/image/data/Phu%20kien/Guong-canh-may-lam-mat-9-la.jpg[/IMG][/URL]
Sản phẩm: Guồng cánh dùng cho máy làm mát lưu lượng khí 23000 m3/h (gồm 9 lá cánh) * Hình. Guồng cánh 9 lá dùng cho máy làm máy lưu lượng khí 23000 m3/h (9-piece nylon mute fan blade-23000 air voloume) ...*[Xem chi tiết...]


[h=1]Guồng cánh dùng cho máy làm mát lưu lượng khí 20000 (9 lá cánh)[/h][URL="http://codienlanhnp.com/quat-thong-gio/guong-canh-dung-cho-may-lam-mat-luu-luong-khi-20000-9-la-canh.html"][IMG]http://dhf.vn/image/data/Phu%20kien/Guong-canh-may-lam-mat-2000.jpg[/IMG][/URL]
Sản phẩm: Guồng cánh dùng cho máy làm mát lưu lượng khí 20000 m3/h (gồm 9 lá cánh) * Hình. Guồng cánh 9 lá dùng cho máy làm máy lưu lượng khí 20000 m3/h ...*[Xem chi tiết...]


[h=1]Guồng cánh dùng cho máy làm mát lưu lượng khí 18000[/h][URL="http://codienlanhnp.com/thong-gio-lam-mat-cong-nghiep/guong-canh-dung-cho-may-lam-mat-luu-luong-khi-18000.html"][IMG]http://dhf.vn/image/data/Phu%20kien/Guong-canh-may-lam-mat-1800.jpg[/IMG][/URL]
Sản phẩm: Guồng cánh dùng cho máy làm mát lưu lượng khí 18000 m3/h (gồm 3 lá cánh) * Hình. Guồng cánh 3 lá dùng cho máy làm máy lưu lượng khí 18000 m3/h ...*[Xem chi tiết...]


[h=1]Cửa sinh gió DHF 600×900 mm[/h][URL="http://codienlanhnp.com/thong-gio-lam-mat-cong-nghiep/cua-gio-ong-gio/cua-sinh-gio-dhf-600x900-mm.html"][IMG]http://dhf.vn/image/data/Phu%20kien/Cua-sinh-gio-DHF.jpg[/IMG][/URL]
Thông tin sản phẩm Cửa sinh gió* (Aliminum alloy air tuyere) Chất liệu: Hợp kim nhôm. Kích thước: 600x900 mm Hình. Cửa sinh gió hiệu ...*[URL="http://codienlanhnp.com/thong-gio-lam-mat-cong-nghiep/cua-gio-ong-gio/cua-sinh-gio-dhf-600x900-mm.html#more-527"][Xem chi tiết...][/URL]


[h=1]Cửa gió S830 KT: 300mm x 500 mm[/h][URL="http://codienlanhnp.com/thong-gio-lam-mat-cong-nghiep/cua-gio-ong-gio/cua-gio-s830-kt-300mm-x-500-mm.html"][IMG]http://dhf.vn/image/data/Phu%20kien/Cua-gio-S830.jpg[/IMG][/URL]
Cửa gió* KT: 300mm x 500 mm ...*[Xem chi tiết...]
[h=1]Motor dùng cho Quạt thông gió làm mát công nghiệp[/h][URL="http://codienlanhnp.com/thong-gio-lam-mat-cong-nghiep/quat-thong-gio-nha-xuong/motor-dung-cho-quat-thong-gio-lam-mat-cong-nghiep.html"][IMG]http://dhf.vn/image/data/Phu%20kien/Motor-quat-vuong.jpg[/IMG][/URL]
* Motor dùng cho Quạt vuông thông gió làm mát công nghiệp * Hình. Motor dùng cho Quạt vuông thông gió làm mát ...*[Xem chi tiết...]


[h=1]Lá cánh Nhôm cho quạt vuông thông gió làm mát[/h][URL="http://codienlanhnp.com/thong-gio-lam-mat-cong-nghiep/quat-thong-gio-nha-xuong/la-canh-nhom-cho-quat-vuong-thong-gio-lam-mat.html"][IMG]http://dhf.vn/image/data/Phu%20kien/La-canh-nhom-quat-vuong-DHF.jpg[/IMG][/URL]
* Lá cánh Nhôm thay thế cho Quạt vuông thông gió làm mát Hình. Lá cánh Nhôm thay thế cho quạt vuông thông gió làm mát - ...*[Xem chi tiết...]


[h=1]Lá cánh Inox cho quạt vuông thông gió làm mát[/h][URL="http://codienlanhnp.com/thong-gio-lam-mat-cong-nghiep/quat-thong-gio-nha-xuong/la-canh-inox-cho-quat-vuong-thong-gio-lam-mat.html"][IMG]http://dhf.vn/image/data/Phu%20kien/La-canh-inox-quat-vuong-DHF.jpg[/IMG][/URL]
Lá cánh Inox thay thế cho Quạt vuông thông gió làm mát cho các * Hình. Lá cánh Inox thay thế cho quạt vuông thông gió làm mát ...*[Xem chi tiết...]


[h=1]Buli không vòng bi cho quạt vuông thông gió là[/h][URL="http://codienlanhnp.com/quat-thong-gio/buli-khong-vong-bi-cho-quat-vuong-thong-gio-la.html"][IMG]http://dhf.vn/image/data/Phu%20kien/Buli-ko-co-vong-bi-quat-vuo.jpg[/IMG][/URL]
Buli thay thế không vòng bi dùng cho các quạt vuông thông gió làm mát: * ...*[Xem chi tiết...]


[h=1]Buli có vòng bi cho quạt vuông thông gió làm mát[/h][URL="http://codienlanhnp.com/thong-gio-lam-mat-cong-nghiep/quat-thong-gio-nha-xuong/buli-co-vong-bi-cho-quat-vuong-thong-gio-lam-mat.html"][IMG]http://dhf.vn/image/data/Phu%20kien/Buli-co-vong-bi-quat-vuong.jpg[/IMG][/URL]
Buli thay thế có vòng bi dùng cho các quạt vuông thông gió làm mát: * Hình. Buli có vòng bi cho quạt vuông thông gió công nghiệp. ...*[Xem chi tiết...]


[h=1]Tấm làm mát Cooling Pad[/h][URL="http://codienlanhnp.com/thong-gio-lam-mat-cong-nghiep/man-giay-tam-cooling-pad/tam-lam-mat-cooling-pad.html"][IMG]http://dhf.vn/image/data/Coolingpad/Tam%20lam%20mat%20ket%20hop%20voi%20quat%20hut%20thong%20gio.gif[/IMG][/URL]
Hệ thống làm mát bằng tấm Cooling pad là sự kết hợp giữa quạt thông gió với tấm làm mát dạng tổ ong (cooling pad), thông qua nguyên lý áp suất âm (tùy theo hiện trạng thực tế nhà xưởng, tính toán số lần trao đổi khí và lượng khí ...*[Xem chi tiết...]


[h=1]Quạt làm mát bằng hơi nước DHF KT-80Y[/h][URL="http://codienlanhnp.com/thong-gio-lam-mat-cong-nghiep/quat-lam-mat-bang-hoi-nuoc-dhf-kt-80y.html"][IMG]http://dhf.vn/image/data/Quat%20hoi%20nuoc/Quat-hoi-nuoc-DHF-KT-80Y.jpg[/IMG][/URL]
Quạt làm mát bằng hơi nước DHF KT-80Y * ...*[Xem chi tiết...]


[h=1]Quạt làm mát bằng hơi nước DHF KT-70Y[/h][URL="http://codienlanhnp.com/thong-gio-lam-mat-cong-nghiep/may-lam-mat-dhf/quat-lam-mat-bang-hoi-nuoc-dhf-kt-70y.html"][IMG]http://dhf.vn/image/data/Quat%20hoi%20nuoc/Quat-hoi-nuoc-DHF-KT-70Y-1.jpg[/IMG][/URL]
1. Dễ dàng sử dụng, bảo trì, bể chứa nước công suất lớn thích hợp để dử dụng thời gian dài. 2. Có thể mở cửa hướng hoạt động cung cấp hướng mát cho mọi nơi trong không gian sử dụng, di chuyển dễ dàng. 3. Dùng điện 1 pha thích hợp ...*[Xem chi tiết...]
[h=1]Quạt làm mát bằng hơi nước DHF KT-60YA[/h][URL="http://codienlanhnp.com/thong-gio-lam-mat-cong-nghiep/may-lam-mat-dhf/quat-lam-mat-bang-hoi-nuoc-dhf-kt-60ya.html"][IMG]http://dhf.vn/image/data/Quat%20hoi%20nuoc/Quat-lam-mat-hoi-nuoc-KT-60.jpg[/IMG][/URL]
Quạt làm mát bằng hơi nước hiệu DHF Model: KT-60YA 1. Dễ dàng sử dụng, bảo trì, bể chứa nước công suất lớn thích hợp để dử dụng thời gian dài. 2. Có thể mở cửa hướng hoạt động cung cấp hướng mát cho mọi nơi trong không gian sử dụng, di ...*[Xem chi tiết...]


[h=1]Quạt làm mát bằng hơi nước DHF KT-18BSY[/h][URL="http://codienlanhnp.com/thong-gio-lam-mat-cong-nghiep/may-lam-mat-dhf/quat-lam-mat-bang-hoi-nuoc-dhf-kt-18bsy.html"][IMG]http://dhf.vn/image/data/Quat%20hoi%20nuoc/KT-18BSY.jpg[/IMG][/URL]
* ...*[Xem chi tiết...]


[h=1]Quạt làm mát bằng hơi nước DHF KT-18ASY (KT-18ASY/BP)[/h][URL="http://codienlanhnp.com/thong-gio-lam-mat-cong-nghiep/may-lam-mat-dhf/quat-lam-mat-bang-hoi-nuoc-dhf-kt-18asy-kt-18asybp.html"][IMG]http://dhf.vn/image/data/Quat%20hoi%20nuoc/KT-18ASY.jpg[/IMG][/URL]
* * ...*[Xem chi tiết...]


[h=1]Máy làm mát – KT 23BS[/h][URL="http://codienlanhnp.com/thong-gio-lam-mat-cong-nghiep/may-lam-mat-dhf/may-lam-mat-kt-23bs.html"][IMG]http://dhf.vn/image/data/May%20lam%20mat/DHF/May-lam-mat-DHF-Model-23BS.jpg[/IMG][/URL]
Hình. Máy làm mát hướng trục hiệu DHF Model: KT-23BS Máy làm mát* không khí nhờ quá trình bay hơi nước hấp thụ hơi nóng. Không khí nóng (nhiệt độ cao) xung quanh*Máy làm mát sẽ được hút vào bên trong máy xuyên qua hệ màn nước bằng giấy, nhiệt độ ...*[Xem chi tiết...]


[h=1]Máy làm mát KT-20LXB[/h][URL="http://codienlanhnp.com/thong-gio-lam-mat-cong-nghiep/may-lam-mat-dhf/494.html"][IMG]http://dhf.vn/image/data/May%20lam%20mat%20huong%20truc/KT-20LXB.jpg[/IMG][/URL]
Máy làm mát nhà xưởng bằng hơi nước Thông số kỹ thuật KT-20LXB: ...*[Xem chi tiết...]


[h=1][/h][URL="http://codienlanhnp.com/thong-gio-lam-mat-cong-nghiep/490.html"][IMG]http://dhf.vn/image/data/May%20lam%20mat%20huong%20truc/KT-20LXB.png[/IMG][/URL]
hông tin sản phẩm Quạt công nghiệp DHF*là loại quạt hút lý tưởng khi cần dòng khí với lưu lượng lớn. Quạt được thiết kế tối ưu bằng công nghệ CAD/CAM và được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 với các chứng chỉ ...*[Xem chi tiết...]


[h=1]Máy làm mát DHF KT-20AS[/h][URL="http://codienlanhnp.com/thong-gio-lam-mat-cong-nghiep/may-lam-mat-dhf/may-lam-mat-dhf-kt-20as.html"][IMG]http://codienlanhnp.com/wp-content/uploads/2013/11/DHF-KT-20AS-130x130.jpg[/IMG][/URL]
Máy làm mát DHFlàm mát không khí nhờ quá trình bay hơi nước hấp thụ hơi nóng. Không khí nóng (nhiệt độ cao) xung quanh Máy làm mát DHF sẽ được hút vào bên trong máy xuyên qua hệ màn nước bằng giấy, nhiệt độ nóng sẽ được hấp thụ ...*[Xem chi tiết...]


[h=1]Máy làm mát DHF KT-18BS[/h][URL="http://codienlanhnp.com/thong-gio-lam-mat-cong-nghiep/may-lam-mat-dhf/may-lam-mat-dhf-kt-18bs.html"][IMG]http://dhf.vn/image/data/May%20lam%20mat/DHF/May-lam-mat-DHF-Model-18BS.jpg[/IMG][/URL]
Máy làm mát DHF làm mát không khí nhờ quá trình bay hơi nước hấp thụ hơi nóng. Không khí nóng (nhiệt độ cao) xung quanh Máy làm mát DHF sẽ được hút vào bên trong máy xuyên qua hệ màn nước bằng giấy, nhiệt độ nóng sẽ được hấp ...*[Xem chi tiết...]
*