Dọn văn phòng cần thanh lý bàn ghế đẹp, mới tinh(TP.HCM)
Bạn mới thành lập, mua lại bàn ghế của chúng tôi sẽ tiết kiệm 1 khoản đáng kể. Bàn ghế còn mới tinh, giá cả vừa ý. Gồm 2 bàn giám đốc, 1 bàn trưởng phòng, 10 bàn nhân viên, 1 bộ bàn tiếp khách, 10 ghế xoay.
Có thể bán hết toàn bộ hoặc từng món.
Ưu tiên cho người mua để sử dụng.
Xin liên hệ: Hằng 0126 686 1918