0968899977 =2tr5
0986.80.3838: 2tr2
0966663063 =1tr
0962.296.456=700k
0976.59.5151=900k
0169.222.1357=500k
016.47373737
=> Giá 3000k
0965.123.000
=> 1300k
0983.248.444
=> 1000k
0967.626.678
=> Giá 1400k
097.229.0678
=> Giá 850k
0962.015.456
=> Giá 400k
0976.25.06.92
=> Giá 1300k
0969.22.1866
=> Giá 600k
01662.221.221
01663.221.221
01662.332.332
01663.332.332
01663.553.553
01659.922.922
01659.933.933
=> List sim Taxi
Đồng giá 600k.sim
098.236.1789
0983.124.789
0985.465.789
=> Giá 1800k.sim
0985.469.789
0985.479.789
=> Giá cặp = 4.2tr
sim nguyên kít chưa kích hoạt, đăng ký chính chủ cho khách hàng mọi miền tổ quốc
call :01662927775