[COLOR=#4D4D4D][FONT=Arial][FONT=Arial][FONT=Arial][URL="http://www.vatgia.com/raovat/8542/9091670/nha-container-van-phong-tai-my-dinh-12-feet-chi-50-trieu.html"][IMG]http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_plw1385347088.jpg[/IMG][/URL][URL="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/mfe1385347087.jpg"][IMG]http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_mfe1385347087.jpg[/IMG][/URL][URL="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/dgr1385347086.jpg"][IMG]http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_dgr1385347086.jpg[/IMG][/URL][/FONT]
[FONT=Arial]*[/FONT]
[FONT=Arial]Cần bán 2 container nội thất đẹp làm văn phòng, giá bán chỉ 50 triệu / cái[/FONT]
[FONT=Arial]Liên hệ tại Mỹ Đình, Hà Nội :*[B]Mr Thắng 0902.19.33.99[/B][/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Arial][/FONT]
[/COLOR]


Nguồn: http://www.vatgia.com/raovat/8542/9091670/nha-container-van-phong-tai-my-dinh-12-feet-chi-50-trieu.html