[COLOR=#000000]Đào tạo seo Trí Tuệ Việt giới thiệu [URL="http://igoo.vn/phanmemseo"]phần mềm seo [/URL]chuyên nghiệp senuke xcr crack số 1 thế giới hiện nay cho A/C học viên [URL="http://igoo.vn/phanmemseo"]phan mem seo[/URL]

[B]Chú ý trước khi cài đặt:[/B][LEFT][COLOR=#333333]*Yêu cầu máy bạn phải cài*[/COLOR][/LEFT][B].Net Framework[/B]
[LEFT][COLOR=#333333]Khi download xong, giải nén ra và click*[/COLOR][/LEFT][B]SENukeUpdater. [/B][URL="http://igoo.vn/phanmemseo"][SIZE=2]phan mem seo[/SIZE][/URL][/COLOR][CENTER][COLOR=#333333][IMG]http://daotaoseo.edu.vn/Data/upload/images/huong-dan-cai-dat-senuke.png[/IMG][/COLOR][/CENTER]
[COLOR=#000000][B][LEFT][COLOR=#333333]Hướng dẫn cài đặt*[/COLOR][/LEFT]senuke xcr crack [URL="http://igoo.vn/phanmemseo"]phan mem seo[/URL][/B]

[LEFT][COLOR=#333333]Click tiếp*[/COLOR][/LEFT][B]Install[/B][/COLOR][CENTER][COLOR=#333333][IMG]http://daotaoseo.edu.vn/Data/upload/images/huong-dan-cai-dat-senuke-buoc1.png[/IMG][/COLOR][/CENTER]
[COLOR=#000000][LEFT][COLOR=#333333]Hướng dẫn cài đặt*[/COLOR][/LEFT][B]senuke xcr crack[/B][LEFT][COLOR=#333333]: Click Install[/COLOR]

[COLOR=#333333]Senuke sẽ Download và Update dữ liệu từ trên máy chủ về [URL="http://igoo.vn/phanmemseo"][FONT=Arial][SIZE=2]phan mem seo[/SIZE][/FONT][/URL]*(Quá trình này có thể hơi lâu nếu internet của bạn chậm) [/COLOR][/LEFT][/COLOR]
[CENTER][COLOR=#333333][IMG]http://daotaoseo.edu.vn/Data/upload/images/huong-dan-cai-dat-senuke2-Dang-Update-va-Install.png[/IMG][/COLOR][/CENTER]
[COLOR=#000000][LEFT][COLOR=#333333]Hướng dẫn cài đặt Senuke: Senuke Update dữ liệu từ máy chủ[/COLOR][/LEFT]
*[/COLOR][CENTER][COLOR=#333333][IMG]http://daotaoseo.edu.vn/Data/upload/images/huong-dan-cai-dat-senuke2-Dang-Update-va-Install-1-590x410.png[/IMG][/COLOR][/CENTER]
[COLOR=#000000][LEFT][COLOR=#333333][URL="http://igoo.vn/phanmemseo"][FONT=Arial][SIZE=2]phan mem seo[/SIZE][/FONT][/URL]*Hướng dẫn cài đặt Senuke: Senuke Update dữ liệu từ máy chủ [URL="http://igoo.vn/phanmemseo"][FONT=Arial][SIZE=2]phan mem seo[/SIZE][/FONT][/URL][/COLOR]

[COLOR=#333333]Sau khi Download và cài đặt xong, Senuke sẽ hiển thị cửa sổ đăng nhập tài khoản (như hình dưới). Lúc này bạn click vào dấu*[/COLOR][/LEFT][B]X[/B][LEFT][COLOR=#333333]*để đóng cử sổ này lại [URL="http://igoo.vn/phanmemseo"][FONT=Arial][SIZE=2]phan mem seo[/SIZE][/FONT][/URL][/COLOR][/LEFT][/COLOR][CENTER][COLOR=#333333][IMG]http://daotaoseo.edu.vn/Data/upload/images/huong-dan-cai-dat-senuke3-Da-cai-dat-xong.png[/IMG][/COLOR][/CENTER]
[COLOR=#000000][LEFT][COLOR=#333333]Hướng dẫn cài đặt Senuke: Khi đã cài đặt xong [URL="http://igoo.vn/phanmemseo"][FONT=Arial][SIZE=2]phan mem seo[/SIZE][/FONT][/URL][/COLOR][/LEFT]


[B]Hướng dẫn Crack Senuke: [/B][URL="http://igoo.vn/phanmemseo"][SIZE=2]phan mem seo[/SIZE][/URL]

[LEFT][COLOR=#333333]Sau khi cài đặt xong Senuke, ngoài màn hình Desktop sẽ có 1 shotcut của Senuke.*[/COLOR][/LEFT][B]Click chuột phải[/B][LEFT][COLOR=#333333]*vào Shotcut đó và chọn*[/COLOR][/LEFT][B]Properties [/B][URL="http://igoo.vn/phanmemseo"][SIZE=2]phan mem seo[/SIZE][/URL][/COLOR]
[CENTER][COLOR=#333333][IMG]http://daotaoseo.edu.vn/Data/upload/images/huong-dan-cai-dat-senuke-crack.png[/IMG][/COLOR][/CENTER]
[COLOR=#000000][LEFT][COLOR=#333333]Xác định vị trí cài đặt Senuke: Chuột phải chọn Properties dich vu seo [URL="http://igoo.vn/phanmemseo"][FONT=Arial][SIZE=2]phan mem seo[/SIZE][/FONT][/URL][/COLOR]

[COLOR=#333333]Xuất hiện 1 hộp thoại xuất hiện, ta chọn*[/COLOR][/LEFT][B]Open File Location [/B][URL="http://igoo.vn/phanmemseo"][SIZE=2]phan mem seo[/SIZE][/URL][/COLOR]
[CENTER][COLOR=#333333][IMG]http://daotaoseo.edu.vn/Data/upload/images/huong-dan-cai-dat-senuke-crack-2.png[/IMG][/COLOR][/CENTER]
[COLOR=#000000][LEFT][COLOR=#333333]Cài đặt Senuke: Chọn Open File Location[/COLOR]

[COLOR=#333333]Một cửa sổ mới được mở ra (Thường là[/COLOR][/LEFT][I]*[/I]C:\Users\[B]SONY[/B]\AppData\Local\SENukeX[I]*[/I][I]Trong đó:*[/I]SONY*[I]là tên user của máy tính của bạn[/I][LEFT][COLOR=#333333]*) . Lúc này bạn quay lại Folder mà bạn đã giải nén file download Senuke lúc trước. Và ta copy file*[/COLOR][/LEFT][B]Senuke.exe[/B][LEFT][COLOR=#333333]*ở đó, bỏ vào thư mục cài đặt mà bạn vừa mở lên.[/COLOR][/LEFT][/COLOR][CENTER][COLOR=#333333][IMG]http://daotaoseo.edu.vn/Data/upload/images/huong-dan-cai-dat-senuke-crack-3(1).png[/IMG][/COLOR][/CENTER]
[COLOR=#000000][LEFT][COLOR=#333333]Hướng dẫn cài đặt Senuke: Copy file senuke.exe bỏ vào thư mục Senuke[/COLOR]

[COLOR=#333333]Khi bỏ file senuke.exe vào thư mục cài đặt. Máy tính sẽ hỏi bạn có muốn thay thế file senuke.exe đã có rồi không? Bạn chọn Yes (hoặc Ok). Vậy là xong.[/COLOR]
[COLOR=#333333]Lúc này ra lại màn hình Desktop và click vào*[/COLOR][/LEFT][B]Shotcut Senuke[/B][LEFT][COLOR=#333333]*để sử dụng.[/COLOR][/LEFT][/COLOR]
[CENTER][COLOR=#333333][IMG]http://daotaoseo.edu.vn/Data/upload/images/phan-mem-seo-senukex-login.png[/IMG][/COLOR][/CENTER]
[COLOR=#000000][LEFT][COLOR=#333333]Hướng dẫn cài đặt Senuke: Cửa sổ đăng nhập [URL]http://igoo.vn/d%E1%BB%8Bch-v%E1%BB%A5-seo.html[/URL][/COLOR]

[COLOR=#333333]Dưới đây là giao diện khi đã đăng nhập thành công. [URL]http://igoo.vn/d%E1%BB%8Bch-v%E1%BB%A5-seo.html[/URL][/COLOR][/LEFT][/COLOR]

[CENTER][COLOR=#333333][IMG]http://daotaoseo.edu.vn/Data/upload/images/phan-mem-senuke-hoat-dong.jpg[/IMG][/COLOR][/CENTER]
[COLOR=#000000][LEFT][COLOR=#333333]Màn hình làm việc của Senuke[/COLOR][/LEFT][/COLOR]