Chúng tôi chuyên cho thuê máy xúc đào gắn búa:
- Cho thuê máy xúc 200 gắn búa.
- Cho thuê máy xúc 300 gắn búa.
- Cho thuê máy xúc 150 gắn búa
- Cho thuê máy xúc 400 gắn búa.
Mọi chi tiết xin liên hệ:\
Công ty CP Thiết Bị Nền Móng 911
TPKD: Hà Quang Dần
DĐ: 093. 44. 66.546
Email: vinaquada.kd911@gmail.com
Website: http://chothuexucuilu.com/