Bạn đang có rất nhiều sản phẩm về điện tử nhưng vẫn chưa có website riêng của mình hoặc chưa được nhiều khách hàng biết đến. Để thúc đẩy quá trình bán hàng của mình với lượng truy cập website: http://hpmarket.vn trong một ngày là 92 người (đảm bảo sẽ có nhiều người biết đến sản phẩm của bạn) bạn có thể đăng bán sản phẩm của mình tại website: http://hpmarket.vn được thiết kế như website riêng của bạn với ba bước THẬT DỄ DÀNG:

- Đăng ký tài khoản

- Kích hoạt tài khoản

- Đăng sản phẩm

CHI PHÍ ĐĂNG SẢN PHẨM LÀ 0 VNĐ