0966.888883=18T

( nguyên kít,đăng kí chính chủ cho người mua )Call : 0969.42.42.42