Có con sim cùi mang ra bán
0966.654320 giá 800k (hàng nk mãi mãi)