[INDENT][B]CALL 0988 018 526[/B]
[B]chuyên bán các lọai túi chườm túi sửoi đa năng giá rẻ,bán hàng tòan quốc,chi tiết xin liên hệ 0988018526[/B]
[B][IMG]http://shopyte.com/Upload/pro_110113023120.jpg[/IMG][/B]
[B][IMG]http://shopyte.com/Upload/pro_110113023148.jpg[/IMG][/B]
[B][IMG]http://shopyte.com/Upload/pro_110113023218.jpg[/IMG][/B]
[B][IMG]http://shopyte.com/Upload/pro_110113023242.jpg[/IMG][/B]

[B][IMG]http://shopyte.com/Upload/pro_110113023031.jpg[/IMG][/B]
[IMG]http://shopyte.com/Upload/pro_110113023008.jpg[/IMG]
[IMG]http://shopyte.com/Upload/pro_110113023056.jpg[/IMG][IMG]http://shopyte.com/Upload/pro_110113022937.jpg[/IMG][/INDENT]