ỐNG THÉP PHI 325 x 3 ly (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP PHI 325 x 3,5 ly x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP PHI 325 x 4 ly x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP PHI 325 x 4,5 ly x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP PHI 325 x 5 ly x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP PHI 325 x 5,5 ly x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP PHI 325 x 6 ly x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP PHI 325 x 7 ly x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP PHI 325 x 8 ly x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP PHI 325 x 8.5 ly x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP PHI 325 x 9 ly x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP PHI 325 x 9,5 ly x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP PHI 325 x 10 ly x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP PHI 325 x 10,5 ly x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP PHI 325 x 11 ly x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP PHI 325 x 11,5 ly x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP PHI 325 x 12 ly x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP PHI 325 x 12,5 ly x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP PHI 325 x 13 ly x (6.000mm-12.000mm)

Mọi Chi tiết xin lien hệ:

Mr: Khoa 0977.69.65.40

CÔNG TY TNHH MTV THÉP KIM TÍN PHÁT

Đ/C : THUẬN GIAO_THUẬN AN_BÌNH DƯƠNG

Web :http://thepongduc.vn

Mail : manhkhoa@thepongduc.vnỐNG THÉP PHI 325 x 3 ly (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP PHI 325 x 3,5 ly x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP PHI 325 x 4 ly x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP PHI 325 x 4,5 ly x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP PHI 325 x 5 ly x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP PHI 325 x 5,5 ly x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP PHI 325 x 6 ly x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP PHI 325 x 7 ly x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP PHI 325 x 8 ly x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP PHI 325 x 8.5 ly x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP PHI 325 x 9 ly x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP PHI 325 x 9,5 ly x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP PHI 325 x 10 ly x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP PHI 325 x 10,5 ly x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP PHI 325 x 11 ly x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP PHI 325 x 11,5 ly x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP PHI 325 x 12 ly x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP PHI 325 x 12,5 ly x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP PHI 325 x 13 ly x (6.000mm-12.000mm)

Mọi Chi tiết xin lien hệ:

Mr: Khoa 0977.69.65.40

CÔNG TY TNHH MTV THÉP KIM TÍN PHÁT

Đ/C : THUẬN GIAO_THUẬN AN_BÌNH DƯƠNG

Web :http://thepongduc.vn

Mail : manhkhoa@thepongduc.vn