Tình hình em đang tinh ra cái bẳng số đẹp ,nhà mình ai có hàng viettel rễ nhớ hoặc tứ quý 11 số buzz yahoo manh_tuson nhé thank