MOBIFONE
0932.121.121 - 6500K(TAXI3 10 SỐ)
01207.60.60.60
- 1100K (TAXI2 11 SỐ)
0932.69.39.66
- 350k
0934.80.18.80
- 350K (TÀI KHOẢN 70K)
0934.79.89.00
- 250K(TÀI KHOẢN 70K)
0934.79.86.00 - 250K (TÀI KHOẢN 70K)
0934.79.68.28 - 250K (TÀI KHOẢN 70K)
0934.79.70.73 - 300K (TÀI KHOẢN 70K)
0934.79.73.75 - 350K (TÀI KHOẢN 70K)
0934.797.161 - 400K (TÀI KHOẢN 70K)
0934.80.10.70 - 250K (TÀI KHOẢN 70K)
CẶP 0934.80.20.600934.80.30.60(TÀI KHOẢN 70K) GIÁ 650K
09.38.82.83.55 - 400K (SIM SINH VIÊN TÀI KHOẢN 60K)
09.38.94.83.84
- 400K (SIM SINH VIÊN TÀI KHOẢN 60K)
09.32.11.90.20 - 200K (SIM SINH VIÊN TÀI KHOẢN 35K)
0932.120.800 - 200K (SIM SINH VIÊN TÀI KHOẢN 35K)

VIETTEL
Tài khoản 0đ

0983.627726
- 1100k
09.6300.8600 (0963.00.86.00) - 800k
0982.555.373 - 700k
09.8722.5722 (0987.22.57.22) - 750k
0974.124.134 - 650k
09.888.765.07 (0988.8765.07) -500k
0988.083.053 - 450k
0985.122.639 - 550k
0978.33.00.90 - 700k
0988.79.6009 - 300k
0977.4151.22 - 350k
09.83.73.1086 - 250k
0.976.979.106 - 250k
0987.919.522 - 200k
0968.567.936 - 200k
0972.48.11.58 - 300k
Cặp 096.246.0123096.268.0123 - 2700k

VINA

09.4408.5508 (0944.08.55.08) - 1100K
09.4439.8439 (0944.39.84.39) - 750k

VIETNAM MOBILE

0922.063.111 - 200K (TÀI KHOẢN 80K)
0923.73.38.73
- 250K(TÀI KHOẢN 200K)
0923.996.357 - 200K (TÀI KHOẢN 200K)
0922.059.333 - 350K (TÀI KHOẢN 80K)
0923.72.31.72 - 250K(TÀI KHOẢN 200K)
0925.3579.77 - 350K(TÀI KHOẢN 200K)
0925.354.454
- 300K(TÀI KHOẢN 200K)
092.330.79.68 - 200K (TÀI KHOẢN 80K)
09.25.35.45.86
- 400K (TÀI KHOẢN 200K)

Ngoài ra mình còn chuyên cung cấp sỉ các loại sim như
- Sinh viên Mobifone (10 số và 11 số)
* 11 số tk80 giá 48(dưới 50), 46(trên 50 dưới 100sim), và 44 (trên 100sim)
* 10 số tk 35 giá
48(dưới 50), 46(trên 50 dưới 100sim), và 44 (trên 100sim)
- Sim 3G (mobi và viettel)
* Mobi 3G tk100: dưới 50 cái giá 45, trên 50 dưới 100 giá 43.5 và trên 100 giá 42
* Mobi 3G tk180: dưới 50 cái giá 62, trên 50 dưới 100 giá 60 và trên 100 giá 58
*Viettel 3G nay chỉ có hàng 256Mb giá 45(dưới 50sim), 43(trên 50 dưới 100) và giá 41(trên 100)
- Các loại sim khuyến mãi 11 số của tất cả các mạng
Tùy theo giá hàng ngày mà mình báo cho các ace biết cụ thể từng loại nhé

MỌI CHI TIẾT LIÊN HỆ HOTLINE:

0932.121.121
09.4408.5508
0983.627726

Mình tên Tuệ 29 tuổi