[FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000]
[CENTER][COLOR=#222222][FONT=Tahoma][COLOR=#0000cd][B]Vay [/B][/COLOR][B]Tín Chấp ANZ[/B]
[COLOR=#ff0000][B]Vay Tín Chấp Không cần chứng minh thu nhập[/B][/COLOR][COLOR=#0000cd][B]
Lương từ 03 triệu là có thể vay
[/B][/COLOR][COLOR=#ff0000][B]Hãy gọi ngay[/B][/COLOR][COLOR=#0000cd][B]
0902.778.534 - 093.321.6466
[/B][/COLOR]
[COLOR=#242424][FONT=Arial][B]CHO VAY TÍN CHẤP NGÂN HÀNG ANZ - NGÂN HÀNG ANZ VIỆT NAM[/B][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/CENTER]

[CENTER][COLOR=#222222][FONT=Tahoma][COLOR=#242424][FONT=Arial][B]Vay tiêu dùng ANZ - VAy tiêu dùng cá nhân Ngân hàng ANZ[/B][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/CENTER]

[CENTER][COLOR=#222222][FONT=Tahoma][COLOR=#242424][FONT=Arial][B]Vay tín chấp VPBank - Vay Tiêu Dùng VPBank - Vay tiêu dùng tín chấp VPBank
[/B][/FONT][/COLOR]
[h=1][URL="http://www.vaytinchapanz.net"]cho vay tin chap[/URL][/h]

-------------------------------------
[h=1][COLOR=#242424][FONT=Arial][B]VAY TÍN CHẤP NGÂN HÀNG VPBANK - NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG[/B]

[/FONT][/COLOR][/h]
[h=1][COLOR=#242424][FONT=Arial][B]Giới thiệu sản phẩm Vay Tín Chấp VPBAnk[/B]
Sản phẩm cho vay tín chấp nhân viên của VPBank không yêu cầu tài sản đảm bảo cho món vay, sản phẩm thiết kế phù hợp cho mục đích tiêu dùng như sửa chữa, trang trí nhà cửa, học tập, cưới hỏi...của khách hàng có thu nhập ổn định từ cơ quan công tác.[/FONT][/COLOR][/h]
[/FONT][/COLOR][/CENTER]

[h=1][COLOR=#242424][FONT=Arial][URL="http://www.vaytinchapanz.net"]cho vay tin chap anz[/URL][/FONT][/COLOR][/h]
[CENTER][COLOR=#222222][FONT=Tahoma][COLOR=#242424][FONT=Arial][/FONT][/COLOR][COLOR=#ff0000][FONT=Arial]

[LIST]
[*][B]Vay tiêu dùng cá nhân Ngân Hàng VPBank[/B]
[/LIST]

[/FONT][/COLOR][FONT=Arial]

[LIST]
[*]
[/LIST]

[/FONT][COLOR=#242424][FONT=Arial]
[LIST=1]

[*=left]Hạn mức cho vay: từ 06 đến 20 tháng lương, tối đa 500 triệu.

[*=left]Thời gian cho vay: tối đa 12 - 60 tháng

[*=left]Phí bảo hiểm triền vay: 5%

[*=left]Phí trả trước hạn: 5%

[*=left]Lãi suất vay: Từ 1.12%-2.17%/tháng
[/LIST]
[/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/CENTER]

[CENTER][COLOR=#222222][FONT=Tahoma][COLOR=#ff0000][B]Điều kiện vay vốn tín chấp ngân hàng VPBAnk[/B][/COLOR][/FONT][/COLOR][/CENTER]

[CENTER][COLOR=#222222][FONT=Tahoma][COLOR=#242424][FONT=Arial]
[/FONT][/COLOR][COLOR=#0000cd][FONT=Arial]

[LIST]

[*=left][B]Khách hàng có thể chọn 1 trong các sản phẩm sau đây:[/B]
[/LIST]

[LEFT][/LEFT]

[/FONT][/COLOR][FONT=Arial]

[LIST]

[*=left][COLOR=#0000cd][B]1. Khách hàng đi làm hưởng lương tại các Công ty. Lương từ 03 triệu là có thể vay.[/B]
[/COLOR]
[/LIST]

[/FONT][FONT=Arial]

[LIST]

[*=left][B]2. Khách hàng có tham gia Bảo Hiểm Nhân Thọ trên 1 năm.[/B]

[*=left][COLOR=#0000cd][B]3. Khách hàng có Hóa đơn Tiền Điện Sinh Hoạt từ 550.000đ/tháng trở lên.[/B]
[/COLOR]

[*=left][COLOR=#0000cd][B]4. Khách hàng đang có Khoản Vay Tín Chấp tại Ngân hàng khác trên 06 tháng.[/B]
[/COLOR]

[*=left][COLOR=#0000cd][B]5. Khách hàng là Hộ Kinh Doanh có Giấy Phép Kinh Doanh trên 02 năm.[/B]
[/COLOR]

[*=left][COLOR=#0000cd][B]6. Khách hàng có sử dụng Thẻ Tín Dụng tại Ngân hàng khác trên 01 năm và Hạn mức tín dụng trên 20 triệu.[/B][B]​[/B][/COLOR]
[/LIST]

[/FONT][COLOR=#242424][FONT=Arial][B]
Thủ tục vay vốn tại Ngân hàng VPBank[/B]
[/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/CENTER]

[COLOR=#222222][FONT=Tahoma] [/FONT][/COLOR]

[CENTER][COLOR=#222222][FONT=Tahoma][COLOR=#242424][FONT=Arial]
[LIST=1]

[*=left]01 tấm hình 3 x 4

[*=left]Bản sao Chứng Minh Nhân Dân (không quá 15 năm kể từ ngày cấp)

[*=left]Bản sao Hộ Khẩu Thường Trú

[*=left]Giấy Xác Nhận Tạm Trú / hoặc Thẻ tạm trú / hoặc Sổ Tạm Trú nếu có.

[*=left]Bản sao Hợp đồng lao động, hoặc Quyết định biên chế, hoặc Quyết định Bổ nhiệm hoặc văn bản xác nhận của Đơn vị chủ quản.

[*=left]Sao kê giao dịch tài khoản ngân hàng 3 tháng gần nhất, hoặc Quyết định lương hoặc Hợp đồng lao động có quy định mức lương hoặc chứng từ chi trả lương trong 3 tháng gần nhất.

[*=left]hoặc Bản sao chứng từ chứng minh thu nhập khác (nếu có)
[/LIST]

[LEFT] [/LEFT]

[LEFT]Website: [URL="http://www.vaytinchapanz.net/"]www.vaytinchapanz.net[/URL] - [URL="http://www.vaytinchapnhanh.net/"]www.vaytinchapnhanh.net[/URL][/LEFT]

[LEFT]Yahoo: [EMAIL="vaytinchap@yahoo.com.vn"]vaytinchap@yahoo.com.vn[/EMAIL][/LEFT]

[/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/CENTER]

[COLOR=#222222][FONT=arial]Phone: [COLOR=#0000ff]0902.778.534 - 093.321.6466[/COLOR][/FONT][/COLOR]
[/COLOR][/SIZE][/FONT]