[CENTER][COLOR=#ff0000][B][FONT=Tahoma][COLOR=#0000ff]CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ DU LỊCH LẠC VIỆT[/COLOR]*[/FONT][/B][/COLOR]
[FONT=Tahoma][B][COLOR=#ff0000]Địa Chỉ[/COLOR][/B]: 35 Ông Ích Khiêm, Phường 10, Quận 11, TP.HCM[/FONT][FONT=Tahoma][COLOR=#ff0000][B]Website[/B][/COLOR] : [URL]http://phongvelacviet.com[/URL][/FONT][FONT=Tahoma][B][COLOR=#ff0000]Điện Thoại[/COLOR][/B]: (08) 3963 2126 - (08) 3963 2128 - (08) 3963 2129[/FONT][FONT=Tahoma][COLOR=red][B][COLOR=#ff0000]
[/COLOR][/B][/COLOR][/FONT][FONT=Tahoma][COLOR=red][B][COLOR=#ff0000]E-mail[/COLOR] [/B][B]: [/B][URL="http://vemaybaydisingaporegiare.com/san-pham/agentlacviet@gmail.com"][COLOR=#0000ff]agentlacviet@gmail.com[/COLOR][/URL][/COLOR][/FONT][/CENTER]