Mình mới làm mất cái Samsung Galaxy S2 LTE E110 của đứa bạn nên cần gấp 1 cái đã qua sử dụng giá mềm 1 chút để đền cho nó. Ai có liên hệ 0162.642.4403 giúp mình nhé
Thaks