[COLOR=#333333][h=2][COLOR=blue][COLOR=#000000][I][SIZE=5][URL="http://thaihungdacsantaybac.com/"]Bột nghệ[/URL][/SIZE][/I][/COLOR]
[/COLOR][/h][h=2][COLOR=blue][/COLOR]*[COLOR=blue][I]Thái Hưng - Đặc sản tây bắc[/I][/COLOR][/h][h=2][B][COLOR=blue]Danh hiệu : "Thương hiệu Thực phẩm Việt nam 2013"[/COLOR][/B][/h][h=2][B][COLOR=blue][FONT=Times New Roman][I]Kính chào Quý khách[/I][/FONT][/COLOR][/B][/h][h=2][COLOR=blue][FONT=Times New Roman][/FONT][/COLOR][/COLOR]*[COLOR=#333333][COLOR=#000000]Chúng tôi đang có bán sản phẩm:* [/COLOR][I]Bột nghệ - Tinh bột nghệ vàng, nghệ đen, nghệ trắng nguyên chất[/I][/COLOR][/h][h=2][I][COLOR=#333333][/COLOR][/I]*[/h][h=2][I][COLOR=#333333][IMG]http://www.thaihungdacsantaybac.com//images/product/1354647231_B%E1%BB%99t%20ngh%E1%BB%87%20v%C3%A0ng%201.jpg[/IMG]*** [IMG]http://www.thaihungdacsantaybac.com//images/product/1354646863_B%E1%BB%99t%20ngh%E1%BB%87%20%C4%91en%201.jpg[/IMG]** [IMG]http://www.thaihungdacsantaybac.com//images/product/1376149572_ngh%E1%BB%87%20tr%E1%BA%AFng%20t%C6%B0%C6%A1i,%20kh%C3%B4%2010.8.jpg[/IMG][/COLOR][/I][/h][h=2][I][COLOR=#333333][/COLOR][/I]*[/h][COLOR=#333333]Thái Hưng chuyên sản xuất cung cấp các loại [I][U]bột nghệ[/U][/I], tinh [I][U]bột nghệ[/U][/I] gồm: [/COLOR]
[COLOR=#333333]- [U][B][I]Bột nghệ[/I] [/B][/U]vàng, [/COLOR]
[COLOR=#333333]-[B][I] [U]Bột nghệ[/U][/I] [/B]đen, [/COLOR]
[COLOR=#333333]- [I][U][B]Bột nghệ [/B][/U][/I]trắng[/COLOR]
[COLOR=#333333]Nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, chữa bệnh, chăm sóc sắc đẹp và nhiều công năng khác nhau. [/COLOR]
[COLOR=#333333][I][U]Bột nghệ[/U][/I] và tinh [I][U]bột nghệ[/U][/I]tại cơ sở chúng tôi 100% Là [U][I]bột nghệ[/I] [/U]rừng Tây bắc nguyên chất .[/COLOR]
[COLOR=#333333]Hàng đảm bảo chất lượng được người tiêu dùng đánh giá cao.[/COLOR]
[COLOR=#333333][/COLOR]*
[COLOR=#333333]Quý khách có nhu cầu*. Xin vui lòng liên hệ.[/COLOR]
[COLOR=#333333]Điện thoại:* 0908 336 012 - 0969 390 868[/COLOR]

Nguồn: http://thaihungdacsantaybac.com/