Liên thông Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự tại Hà Nội
Liên thông Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự tuyển sinh đối tượng tốt nghiệp dưới 36 tháng
Liên thông Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự hệ Chính Quy thi tuyển 3 môn Toán, Lý, Hóa...
Liên thông Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự thực hiện kế hoạch tuyển sinh theo quy định và thông tư 55 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014
HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

Căn cứ Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về đào tạo để cấp bằng đại học thứ 2 ban hành kèm theo Quyết định số 22/2001/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 402/QĐ-BTTM ngày 26/02/2013 của Bộ Tổng tham mưu/Bộ Quốc phòng về việc giao chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật năm học 2013 - 2014;

Học viện Kỹ thuật Quân sự thông báo tuyển sinh đào tạo hệ liên thông, văn bằng 2 - năm 2014 như sau:

1. Chỉ tiêu đào tạo: công nghệ thông tin, điện tử viễn thông...chỉ tiêu 1000
2. Thông tin chung về kỳ thi

Năm 2014, Học viện tổ chức 02 đợt tuyển sinh:

+ Đợt 1: Các thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng chưa đủ 36 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT).

+ Đợt 2: Các thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng trên 36 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ ĐKDT; Các thí sinh đã tốt nghiệp đại học, dự thi nhận văn bằng đại học thứ 2;

Ghi chú:

- Thí sinh phải đối chiếu điều kiện dự thi liên thông, văn bằng 2 trước khi làm hồ sơ ĐKDT.

- Các khoa chuyên ngành, Trung tâm Đào tạo và NCKH phía Nam trước khi thu hồ sơ phải kiểm tra đúng, đủ các thủ tục và điều kiện dự thi theo như Thông báo này.

- Thí sinh trúng tuyển và nhập học nếu không đảm bảo đúng, đủ điều kiện dự thi đều bị huỷ kết quả thi theo Quy chế tuyển sinh, đồng thời Học viện sẽ không hoàn trả lại bất kỳ khoản lệ phí nào.

- Không nộp bản chính Bảng điểm, Giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp trong hồ sơ ĐKDT.

- Hồ sơ ĐKDT và lệ phí của mọi thí sinh không được dự thi, thí sinh không trúng tuyển hoặc thí sinh trúng tuyển đều không trả lại.

- Trong trường hợp không đủ điều kiện để mở lớp, Học viện sẽ ghép các chuyên ngành có cùng gốc ngành hoặc bảo lưu kết quả sang năm học 2014 – 2015 để mở lớp đào tạo.

- Không tiếp nhận hồ sơ ĐKDT của các thí sinh tốt nghiệp cao đẳng, đại học theo hình thức đào tạo từ xa./.
Bài tiếp theo: Liên thông Đại học Điện Lực | thông tin tuyển sinh