Liên thông Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông tại Hà Nội
Liên thông Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông tuyển sinh các ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Quản trị kinh doanh
Liên thông Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông chỉ tiêu liên thông dự kiến bằng 20% tổng chỉ tiêu toàn trường
Liên thông Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông tuyển sinh theo kế hoạch của nhà trường và theo thông tư 55 của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

1/ TUYỂN SINH CÁC NGÀNH:

- CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
- ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
- QUẢN TRỊ KINH DOANH

2/ ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

- CĂN CỨ THEO THÔNG TƯ 55 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

3/ THỜI GIAN TUYỂN SINH:

- THI TUYỂN 2 ĐỢT TRONG NĂM:
ĐỢT 1 VÀO THÁNG 7 GIÀNH CHO THÍ SINH MỚI TỐT NGHIỆP
ĐỢT 2 DỰ KIẾN VÀO THÁNG 11 GIÀNH CHO THÍ SINH ĐÃ TỐT NGHIỆP ĐỦ 36 THÁNG

Hình khối của logo
Logo của Học viện thể hiện hình ảnh cô đọng nhất về Học viện. Khối Logo của Học viện bao gồm hình tròn và hình vuông. Theo quan niệm Á Đông, hình tròn tượng trưng cho sự sinh tồn vĩnh cửu của tự nhiên, nói lên sự đầy đủ, thịnh vượng và phát triển. Cũng theo ý nghĩa triết học Phương Đông, logo Học viện thể hiện mối quan hệ cơ bản: Thiên (tròn) – Địa (vuông) – Nhân (Học viện); trong đó Học viện là trung tâm. Cấu trúc logo mở thể hiện Học viện gắn liền với thực tiễn, với xã hội và luôn phát triển không ngừng.
Ba vòng tròn quyện vào nhau và chuyển hóa sang nhau thể hiện 3 gắn kết: Đào tạo – Nghiên cứu – Sản xuất Kinh doanh.
Hình ảnh quyển sách mở rộng và mô hình cấu trúc nguyên tử: biểu tượng 2 hoạt động chính của Học viện là đào tạo và nghiên cứu
Chữ PTIT (tên viết tắt tiếng Anh của Học viện - Posts & Telecoms Institute of Technology) đồng thời là Bưu chính (P), Viễn thông (T) và Công nghệ thông tin (IT) – 3 lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo của Học viện
Màu sắc logo
Logo Học viện lấy màu đỏ làm chủ đạo và ngôi sao vàng biểu trưng cho cờ Tổ quốc Việt Nam.
07/09/1953 Thành lập trường Đại học Bưu điện - Vô tuyến điện
17/09/1966 Thành lập Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện RIPT
08/04/1975 Thành lập Viện Kinh tế Bưu điện ERIPT
28/05/1988 Thành lập Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông 2 (PTIC)
11/07/1997 Thành lập Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trên cơ sở sắp xếp lại 4 đơn vị thành viên của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (nay là Tập đoàn BCVT Việt Nam) bao gồm:
Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông 1
Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông 2
Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện
Viện Kinh tế Bư­u điện.
17/09/1997 Công bố Quyết định thành lập Học viện Công nghệ BCVT
22/3/1999 Thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin CDIT trực thuộc Học viện
Sứ mạng
Là đơn vị dẫn đầu trong gắn kết Nghiên cứu - Đào tạo - Sản xuất Kinh doanh trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông, sứ mạng của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là:
Kết hợp các hoạt động nghiên cứu khoa học với giáo dục – đào tạo để đáp ứng nhanh các yêu cầu thực tiễn của hoạt động sản xuất kinh doanh.
Góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu chiến lược của Ngành thông qua việc đáp ứng nhanh chóng các nhu cầu về khoa học công nghệ và nguồn nhân lực đồng bộ, lành nghề cho Ngành và xã hội.
Tạo ra một mô hình mới để triển khai tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa học hợp lý, có hiệu quả cao, bám sát chiến lược phát triển của ngành.
Tạo ra một mô hình mới trong việc huy động nguồn lực (cả kinh tế và môi trường thực tiễn…) từ các doanh nghiệp mạnh của Nhà nước cho nghiên cứu khoa học và giáo dục đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và của xã hội trong điều kiện ngân sách Nhà nước dành cho nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo còn hạn hẹp cũng như khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu, đào tạo của các đơn vị nghiên cứu, đào tạo công lập vào thực tiễn chưa cao.
Tầm nhìn
Xây dựng Học viện thành tổ chức nghiên cứu đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực với chất lượng và trình độ quốc tế; một trung tâm nghiên cứu khoa học và kỹ thuật hiện đại; hội nhập hệ thống đại học khu vực và thế giới, là địa chỉ đầu tư và hợp tác tin cậy, hấp dẫn đối với xã hội và các tổ chức doanh nghiệp trong nước và quốc tế, góp phần tích cực thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Có các Phân hiệu hoặc trung tâm nghiên cứu khoa học với trình độ và đẳng cấp quốc tế tại các trung tâm văn hoá, chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục, khoa học công nghệ của đất nước.
Bài tiếp theo: Liên thông Đại học Điện Lực | thông tin tuyển sinh