[url=http://gocbentre.wap.sh/operamini/operamini4.html][b]opera mini 4[/b][/url] Sau khi được đưa ra thị trường nhanh chóng chiếm được niềm tin của người dùng. Tốc độ xử lý nén dữ liệu tối đa.
[url=http://gocbentre.wap.sh/operamini/operamini7.html][b]opera mini 7[/b][/url] Nhờ những tính năng mới cậpnhật như : Tùy biến giao diện, Duyệt web nhanh hơn với việc giảmsử dụng bộ nhớ, Hỗ trợ WebGL cho các trò chơi 3D,… [url="http://gocbentre.wap.sh/operamini/operamini.html"][b]opera mini[/b][/url] liên kết với hãng điện thoại Nokia mà Opera mini được tích hợp trong tất cả các dòng điện thoại mà Nokia đang có tại Việt Nam. Nhằm giúp người dùng hạng phổ thông cũng có thể sử dụng được ứng dụng trình duyệt web này.
[indent]nguồn: [url=http://gocbentre.wap.sh/operamini/operamini45.html][b]opera mini 4.5[/b][/url][/indent]