Đệm Bông Ép

Kết quả 1 đến 3 của 3

Chủ đề: Sửa Tivi LCD Toshiba tại Hà Nội

 1. #1
  Thành Viên Gắn Bó
  Ngày tham gia
  Nov 2013
  Đang ở
  1
  Bài viết
  95
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Sửa Tivi LCD Toshiba tại Hà Nội

  [h=2][COLOR=black][FONT=Vntimes][SIZE=4][I]Sửa tivi LCD Toshiba Chuyên Nghiệp tại nhà [/I][/SIZE][/FONT][/COLOR][/h][COLOR=black][FONT=Vntimes][SIZE=4]Tư vấn kỹ thuật & liên hệ sửa chữa: [B][COLOR=red]0986.828.331[/COLOR][/B](Mr Tân)[/SIZE][/FONT][/COLOR]
  [SIZE=4][COLOR=black][FONT=Vntimes]Trung Tâm Bả[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]o Hành & S[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ử[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]a Ch[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ữ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]a Tivi Toshiba t[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ạ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]i Hà N[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ộ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]i[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes][/FONT][/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=4][COLOR=black][FONT=Vntimes]Sử[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]a Tivi LCD Toshiba[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes] nhanh nhấ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]t, uy tín chuyên nghi[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ệ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]p nh[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ấ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]t Hà N[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ộ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]i, [/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes][/FONT][/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=4][COLOR=black][FONT=Vntimes]Sử[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]a tivi Toshiba m[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ấ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]t ngu[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ồ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]n, S[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ử[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]a tivi Lcd Toshiba có ti[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ế[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ng không có hình, [/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes][/FONT][/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=4][COLOR=black][FONT=Vntimes]Sử[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]a ch[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ữ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]a*tivi Toshiba có đèn ngu[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ồ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]n báo nh[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ấ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]p nháy nh[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ư[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ng máy không làm vi[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ệ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]c, [/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes][/FONT][/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=4][COLOR=black][FONT=Vntimes]Sử[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]a ch[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ữ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]a tivi Lcd Toshiba sáng màn nh[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ư[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ng không có hình, S[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ử[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]a tivi Lcd Toshiba nhòe màu, m[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ấ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]t màu....[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes][/FONT][/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=4][COLOR=black][FONT=Vntimes]Vớ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]i đ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ộ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]i ngũ k[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ỹ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes] thu[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ậ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]t viên chuyên nghi[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ệ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]p giàu kinh nghi[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ệ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]m chúng tôi tin r[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ằ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ng s[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ẽ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes] đe[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]m lạ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]i s[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ự[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes] hài lòng cho quý khách. [/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes][/FONT][/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=4][COLOR=black][FONT=Vntimes]Trung Tâm Bả[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]o Hành & S[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ử[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]a Ch[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ữ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]a Tivi Toshiba t[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ạ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]i Hà N[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ộ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]i[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]*[/FONT][/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=4][COLOR=black][FONT=Vntimes]chuyên sử[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]a ch[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ữ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]a các lo[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ạ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]i TIVI, s[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ử[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]a tivi CRT, LCD, LED, PLASMA đ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ờ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]i m[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ớ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]i.[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes][/FONT][/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=4][COLOR=black][FONT=Vntimes]Các bệ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]nh th[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ườ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ng g[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ặ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]p [/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ở[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes] tivi LCD nh[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ư[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]:[/FONT][/COLOR][/SIZE][COLOR=black][FONT=Vntimes]
  [SIZE=4]1. BỆ[/SIZE][/FONT][/COLOR][SIZE=4][COLOR=black][FONT=Vntimes]NH NGU[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]Ồ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]N[/FONT][/COLOR][/SIZE][COLOR=black][FONT=Vntimes]
  [SIZE=4]-hiệ[/SIZE][/FONT][/COLOR][SIZE=4][COLOR=black][FONT=Vntimes]n t[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ượ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ng cháy n[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ổ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes] c[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ầ[/FONT][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=black][FONT=Vntimes]u chì.
  -b[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ậ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]t máy không lê[/FONT][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=black][FONT=Vntimes]n gì.
  -bậ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]t máy 5-15 phút m[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ớ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]i ch[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ạ[/FONT][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=black][FONT=Vntimes]y
  -máy ch[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ạ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]y 2-5s t[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ự[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes] t[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ắ[/FONT][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=black][FONT=Vntimes]t
  -không có đèn báo ngu[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ồ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]n[/FONT][/COLOR][/SIZE][COLOR=black][FONT=Vntimes]
  [SIZE=4]2. BỆ[/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes][SIZE=4]NH CAO ÁP[/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]
  [SIZE=4]-Máy chạ[/SIZE][/FONT][/COLOR][SIZE=4][COLOR=black][FONT=Vntimes]y 2-5s t[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ự[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes] t[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ắ[/FONT][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=black][FONT=Vntimes]t
  -Màn hình th[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ấ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]y [/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ả[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]nh t[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ố[/FONT][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=black][FONT=Vntimes]i
  -B[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ậ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]t máy lên th[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ấ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]y màu đ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ỏ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes] g[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ạ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ch m[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ộ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]t lúc m[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ớ[/FONT][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=black][FONT=Vntimes]i sáng
  -Màn hình ch[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ỉ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes] sáng m[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ộ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]t n[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ử[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]a hoăc ch[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ỗ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes] sáng ch[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ỗ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes] t[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ố[/FONT][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=black][FONT=Vntimes]i
  -Hi[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ệ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]n t[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ượ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ng có ti[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ế[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ng[/FONT][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=black][FONT=Vntimes] không có ánh sáng.
  3. BỆ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]NH BO KHI[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]Ể[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]N[/FONT][/COLOR][/SIZE][COLOR=black][FONT=Vntimes]
  [SIZE=4]-Hiệ[/SIZE][/FONT][/COLOR][SIZE=4][COLOR=black][FONT=Vntimes]n t[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ượ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ng không nh[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ậ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]n tín hi[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ệ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]u t[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ừ[/FONT][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=black][FONT=Vntimes] máy tính.
  -Không nh[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ậ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]n đ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ộ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes] phân gi[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ả[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]i ban đ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ầ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]u t[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ừ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes] nhà s[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ả[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]n xu[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ấ[/FONT][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=black][FONT=Vntimes]t
  -M[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ấ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]t các ch[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ứ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]c năng menu đi[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ề[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]u khi[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ể[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]n [/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ở[/FONT][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=black][FONT=Vntimes] màn hình
  -Màn hình b[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ị[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes] sai ch[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ế[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes] đ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ộ[/FONT][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=black][FONT=Vntimes] màu
  -Đèn báo ngu[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ồ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]n luôn [/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ở[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes] tr[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ạ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ng thái màu vàng. [/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes][/FONT][/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=4][COLOR=black][FONT=Vntimes]-Không nhậ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]n tín hi[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ệ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]u đi[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ề[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]u khi[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ể[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]n t[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ừ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes] xa [/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes][/FONT][/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=4][COLOR=black][FONT=Vntimes]-Có hình như[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ng ti[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ế[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ng ch[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ậ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]p tr[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ờ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]n núc có núc không...[/FONT][/COLOR][/SIZE][COLOR=black][FONT=Vntimes]
  [SIZE=4]4. BỆ[/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes][SIZE=4]NH PANEL(màn hình LCD)[/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]
  [SIZE=4]-Hiệ[/SIZE][/FONT][/COLOR][SIZE=4][COLOR=black][FONT=Vntimes]n t[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ượ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ng tr[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ắ[/FONT][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=black][FONT=Vntimes]ng màn hình
  -[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]Ả[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]nh th[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ấ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]y m[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ờ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes] x[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ươ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ng hay âm [/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ả[/FONT][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=black][FONT=Vntimes]nh
  -K[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ẻ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes] x[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ọ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]c ngang d[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ọ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]c hay b[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ị[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes] bóng ch[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ữ[/FONT][/COLOR][/SIZE][COLOR=black][FONT=Vntimes]
  [SIZE=4]-[/SIZE][/FONT][/COLOR][SIZE=4][COLOR=black][FONT=Vntimes]Ả[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]nh b[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ị[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes] sai màu các nét ch[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ữ[/FONT][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=black][FONT=Vntimes] bi xé
  -M[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ấ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]t 1/3 hay 2/3 màn[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes] hình không hiể[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]n th[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ị[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes] đ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ượ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]c...[/FONT][/COLOR][/SIZE][COLOR=black][FONT=Vntimes]
  [SIZE=4]LIÊN HỆ[/SIZE][/FONT][/COLOR][SIZE=4][COLOR=black][FONT=Vntimes] S[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]Ử[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]A CH[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]Ữ[/FONT][/COLOR][/SIZE][COLOR=black][FONT=Vntimes][SIZE=4]A
  K11 Bách Khoa[COLOR=#ff0000]: [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][SIZE=4][COLOR=black][FONT=Vntimes][COLOR=black][FONT=Vntimes][B][COLOR=#ff0000](04) 3624.9403. [/COLOR][/B][/FONT][/COLOR]
  39 Hai Bà Trư[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ng : [/FONT][/COLOR][/SIZE][COLOR=black][FONT=Vntimes][SIZE=4][B][COLOR=red]0986.828.331. [/COLOR][/B]
  15 Trung Hoà : [/SIZE][SIZE=4][B][COLOR=red](04) 3917.7352. [/COLOR]
  [/B]30 Cầ[/SIZE][/FONT][/COLOR][SIZE=4][COLOR=black][FONT=Vntimes]u Gi[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ấ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]y : [/FONT][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=black][FONT=Vntimes][B][COLOR=red](04) 8585.4614. [/COLOR][/B]
  38 Nguyễ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]n Trãi, Thanh Xuân :[/FONT][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=black][FONT=Vntimes][B][COLOR=red]0917.136.798. [/COLOR][/B]
  42 Ngọ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]c Lâm:[/FONT][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=black][FONT=Vntimes] [B][COLOR=red](04) 8582.9996. [/COLOR][/B]
  Tư[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes] v[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ấ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]n h[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ỗ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes] tr[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ợ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes] khách h[/FONT][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=black][FONT=Vntimes]àng: [B][COLOR=red]0986.828.331[/COLOR][/B](A.Tân)
  [B][I]Hân hạ[/I][/B][/FONT][/COLOR][B][I][COLOR=black][FONT=Vntimes]nh đ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ượ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]c ph[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ụ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]c v[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]ụ[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes] quý khách[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Vntimes]![/FONT][/COLOR][/I][/B][/SIZE]

  Nguồn: http://suativi24h.vn/sua-tivi-lcd-toshiba

 2. #2
  Thành Viên Gắn Bó
  Ngày tham gia
  Nov 2013
  Đang ở
  1
  Bài viết
  95
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Chuyên sửa tivi LCD, LED, Tivi 3D Toshiba Tại Hà Nội.
  Tel: [B][COLOR=red]0986.828.331[/COLOR][COLOR=black] (Mr Tân)[/COLOR][/B]

  Chuyên Sửa Chữa Tivi LCD, LED, Plasma Tại Nhà Khu vực Hà Nội - www.suativi24h.vn - 0986.828.331 - Mr Tân

 3. #3
  Thành Viên Gắn Bó
  Ngày tham gia
  Nov 2013
  Đang ở
  1
  Bài viết
  95
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  [B]Sửa tivi chuyên nghiệp tại nhà [COLOR=red]0986.828.331[/COLOR][COLOR=black] (Mr Tân)[/COLOR][/B]

  Chuyên Sửa Chữa Tivi LCD, LED, Plasma Tại Nhà Khu vực Hà Nội - www.suativi24h.vn - 0986.828.331 - Mr Tân

Các Chủ đề tương tự

 1. TQ Sửa Tivi Toshiba tại Hà Nội
  Bởi MrSuaTivi trong diễn đàn Linh tinh
  Trả lời: 0
  Tin đăng cuối: 12-05-2013, 05:24 PM
 2. TQ Sửa Tivi Toshiba tại Hà Nội
  Bởi MrSuaTivi trong diễn đàn Linh tinh
  Trả lời: 0
  Tin đăng cuối: 12-05-2013, 05:16 PM
 3. TQ Sửa Tivi Toshiba tại Hà Nội
  Bởi MrSuaTivi trong diễn đàn Linh tinh
  Trả lời: 0
  Tin đăng cuối: 12-05-2013, 05:15 PM
 4. TQ Sửa tivi Toshiba chuyên nghiệp
  Bởi MrSuaTivi trong diễn đàn Linh tinh
  Trả lời: 0
  Tin đăng cuối: 12-03-2013, 10:18 PM
 5. TQ Sửa tivi Toshiba chuyên nghiệp
  Bởi MrSuaTivi trong diễn đàn Linh tinh
  Trả lời: 0
  Tin đăng cuối: 12-03-2013, 09:53 PM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •