BÁN CHUNG CƯ VP3 LINH ĐÀM, 17,5TR/M2, VỀỞ LUÔN!!!

*
Tầng 32 Căn 22, DT = 50,4m2, 1 ngủ, 1WC, ban công Tây Bắc, giá 17,5tr/m2
Tầng 32 Căn 22, DT = 50,4m2, 1 ngủ, 1WC, ban công Tây Bắc, giá 17,5tr/m2
*
Tầng 30 Căn 08, DT = 92,3m2, 3 ngủ, 2WC, ban công Đông Bắc, giá 18,5tr/m2
Tầng 30 Căn 10, DT = 92,3m2, 3 ngủ, 2WC, ban công Đông Bắc, giá 18,5tr/m2
Tầng 30 Căn 22, DT = 92,3m2, 3 ngủ, 2WC, ban công Tây Nam, giá 18,5tr/m2
Tầng 30 Căn 24, DT = 92,3m2, 3 ngủ, 2WC, ban công Tây Nam, giá 18,5tr/m2
Tầng 31 Căn 08, DT = 92,3m2, 3 ngủ, 2WC, ban công Đông Bắc, giá 18,5tr/m2
Tầng 31 Căn 10, DT = 92,3m2, 3 ngủ, 2WC, ban công Đông Bắc, giá 18,5tr/m2
Tầng 31 Căn 22, DT = 92,3m2, 3 ngủ, 2WC, ban công Tây Nam, giá 18,5tr/m2
Tầng 31 Căn 24, DT = 92,3m2, 3 ngủ, 2WC, ban công Tây Nam, giá 18,5tr/m2
*
Tầng 25 Căn 08, DT = 92,3m2, 3 ngủ, 2WC, ban công Đông Bắc, giá 19tr/m2
Tầng 25 Căn 10, DT = 92,3m2, 3 ngủ, 2WC, ban công Đông Bắc, giá 19tr/m2
Tầng 25 Căn 22, DT = 92,3m2, 3 ngủ, 2WC, ban công Tây Nam, giá 19tr/m2
Tầng 25 Căn 24, DT = 92,3m2, 3 ngủ, 2WC, ban công Tây Nam, giá 19tr/m2
Tầng 26 Căn 08, DT = 92,3m2, 3 ngủ, 2WC, ban công Đông Bắc, giá 19tr/m2
Tầng 26 Căn 10, DT = 92,3m2, 3 ngủ, 2WC, ban công Đông Bắc, giá 19tr/m2
Tầng 26 Căn 22, DT = 92,3m2, 3 ngủ, 2WC, ban công Tây Nam, giá 19tr/m2
Tầng 26 Căn 24, DT = 92,3m2, 3 ngủ, 2WC, ban công Tây Nam, giá 19tr/m2
Tầng 27 Căn 08, DT = 92,3m2, 3 ngủ, 2WC, ban công Đông Bắc, giá 19tr/m2
Tầng 27 Căn 10, DT = 92,3m2, 3 ngủ, 2WC, ban công Đông Bắc, giá 19tr/m2
Tầng 27 Căn 22, DT = 92,3m2, 3 ngủ, 2WC, ban công Tây Nam, giá 19tr/m2
Tầng 27 Căn 24, DT = 92,3m2, 3 ngủ, 2WC, ban công Tây Nam, giá 19tr/m2
*
Tất cả đều đóng 100%, về nhận nhà luôn, vào tên hợp đồng trực tiếp với chủ đẩu tư. Giá trên đều bao tên hợp đồng.


Liên hệ để biết thêm thông tin:
Mr Đại: 0987.246.081
Mss Hoa: 0935.641.626 - 0916.18.58.12
*