Mới Về Ít Sim Viettel 10S
AE Ai Kết Thì Call:
Không Thì Để Lại Địa Chỉ Mình Liên Hệ.
Mình Giao Hàng Bên Bãi Cháy và Khu Hòn Gai.
Còn Các AE Ở Xa Chuyển Khoản Vào TK Mình.
Mình Nhận Được Tiền Rồi Sẽ Chuyển Hàng Đến. Tận Nơi Theo Yêu Cầu Của AE.

Liên Hệ: Nguyễn Văn Tân
0968.112.115
096.68.69.368


0979.104.104 - 6Tr>>> 5Tr Đã bán
016.597.56789 - 3Tr >>>2Ttr7 Đã Bán
0963.622.722 - 2Tr2 >>>
0963.557.559 - 3Tr7 >>>
0968.00.90.90 - 2Tr2 >>>
0963.033.133 - 2Tr2 >>>
0966.550.558 - 2Tr2 >>>
0968.112.115 - XXXXX
0963.266.366 - 3Tr2 >>>
0962.166.266 - 3Tr5 >>>
0963.355.655 - 2Tr4 >>>
0963.220.221 - 2Tr2 >>>
0963.099.299 – 2Tr8 >>>
0963.455.855 – 2Tr5 >>>
Hàng 11 Số Đồng Loạt Giảm 100K/1Sim

01673.826.826 - 450k

01679.528.528 - 450K
01679.601.601 - 450K
01669.608.608 - 450K
01669.602.602 - 450K
01668.326.326 - 450K Đã bán
01678.75.4444 – 400K Đã Bán
01669.12.4444 - 400K Đã bán
0165.997.4444 – 400K Đã bán
0168.776.4444 - 400K Đã bán
01688.59.4444 - 400K Đã bán
0168.957.4444 - 400K Đã bán
0169.973.4444 - 400K Đã bán
0166.587.4444 - 400K Đã bán
0166.807.4444 - 400K Đã Bán
0167.389.4444 - 400K Đã Bán
01653.055.055 - 400K
01653.211.211 - 400 Đã bán
01678.473.473 - 400K
01679.476.476 - 400K
01669.352.352 - 400K
01677.561.561 - 400K
01668.384.384 - 400K
01668.524.524 - 400K
01678.531.531 - 400K
01669.347.347 - 400K
01672.590.590 - 400K
01676.785.785 - 400K
01668.473.473 - 400K
01668.340.340 - 400K
01668.348.348 - 400K
01669.560.560 - 400K
01677.426.426 - 400K
01667.320.320 - 400K
01676.842.842 - 400K
01679.625.625 - 400K
01655.728.728 - 400K
01679.524.524 - 400K