Cần tìm sim taxi ababab 10 số của Viettel hoặc Mobi. Vui lòng nhắn vào số 0977 999 989, thanks.