0918.13.12.86 or 0918.13.1286 đọc như nào cũng đẹp(giá 300 tỷ)

bác nào kết call chữ ký em nhé