[CENTER][IMG]http://khogiare.com/Image1.gif[/IMG][/CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=#1e1e1e]Máy [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=#1e1e1e]đo Acid Uric Mutil Check 301
[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e]Kiểm tra chính xác l[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e]ýợng ðýờng,lýợng acid uric vàlýợng Cholesterol trong máu.
[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e] 
Mã sản phẩm: MC301
Th[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e]ýõng hiệu: Kernel
[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e]Xuất xứ: [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e]Đ[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e]ài Loan
Bảo hành: 36 Tháng
Phân loại: Máy [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e]đo acid uric (Gout)
[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e]Tình trạng: Còn hàng
Giá bán: [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=#e34843][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=#e34843][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=#e34843]2.250.000 VND
[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e]Số l[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e]ýợng
[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e] 
[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][B][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#0000ff][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#0000ff][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#0000ff][/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][URL="http://thietbiyte-eu.vn/thiet-bi-y-te-gia-dinh/may-do-acid-uric-(gout).html"][B][U][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#0000ff][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#0000ff][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#0000ff]Máy đo Acid Uric[/B][/U][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/URL][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e] 301:
Với thâm niên hoạt [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e]động sản xuất, gia công máy móc, thiết bị y tế, dược phẩm cho Châu Âu, Mỹ, h[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e]ãng [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e]đa nghi[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e]ên cứu sản xuất thành công, máy xét nghiệm máu cá nhân, [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][URL="http://thietbiyte-eu.vn/thiet-bi-y-te-gia-dinh/may-do-duong-huyet.html"][B][U][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#0000ff][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#0000ff][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#0000ff]đo đường huyết[/B][/U][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/URL][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e], [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e]đo máu nhiễm mỡ, Gout, thiết bị đạt ti[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e]êu chuẩn Châu Âu, máy [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e]được ưa chuộng tr[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e]ên thị tr[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e]ýờng Châu Âu, Mỹ, Nhật..
[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e] 
Thiết bị là sự kết hợp các công nghệ tiên tiến hàng [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e]đầu thế giới, với độ chính xác cao, tuyệt đối an to[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e]àn cho ng[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e]ýời sử dụng, cho kết quả nhanh, lýợng máu dùng ðể thử ít, máy có hai ðõn vị ðo là mg/dl và mml/l.
[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e] 
-     Dải [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e]đo của máy đối với đường Glucose: 20 - 600mg/dL (1,1 - 33.3mmol / L)
[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e]-     Dải [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e]đo của máy đối với acid Uric: 3 - 20mg/dL (179 - 1190umol / L)
[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e] 
-     Dải [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e]đo của máy đối với Cholesterol lớn, độ chính xác tuyệt đối.
[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e] 
-     Thời gian [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e]đo: Cho kết quả sau 19s
[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e] 
-     Memory Capacity: Bộ nhớ l[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e]ýu ðýợc 100 kết quả cùng ngày, giờ ðo
[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e] 
-     L[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e]ýợng máu ðể ðo rất ít chỉ với 4 [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e]μL.
[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e] 
-     Nhiệt [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e]độ hoạt động tốt nhất: 140C – 400C (57,2 - 104F)
[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e] 
-     Nhiệt [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e]độ bảo quản que thử v[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e]à máy trong khoảng : -100C ÷ - 600 C (14 - 140F) / [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e]Độ ẩm dưới 95%
[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e] 
-     Trọng l[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e]ýợng: 60g không có pin
[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e] 
-     Kích th[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e]ýớc: 90 * 22 * 66 mm
[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e] 
-     Nguồn cấp: Pin 1.5V (AAA) * 2 viên.
 
-     Thời gian sử dụng pin: Trên 500 lần [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e]đo. Ti[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e][FONT=Tahoma][SIZE=1][COLOR=#1e1e1e]êu chẩn.
[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][B][FONT=Times New Roman][COLOR=#0000ff][FONT=Times New Roman][COLOR=#0000ff]CÔNG TY CP SXTM VÀ [/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][FONT=Times New Roman][COLOR=#0000ff][FONT=Times New Roman][COLOR=#0000ff]ĐẦU TƯ HƯƠNG VIỆT[/B][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][FONT=Times New Roman]
[/FONT][B][FONT=Times New Roman][COLOR=#0000ff][FONT=Times New Roman][COLOR=#0000ff]ĐC : Số 141 X[/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][FONT=Times New Roman][COLOR=#0000ff][FONT=Times New Roman][COLOR=#0000ff]ã [/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][FONT=Times New Roman][COLOR=#0000ff][FONT=Times New Roman][COLOR=#0000ff]Đ[/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][FONT=Times New Roman][COLOR=#0000ff][FONT=Times New Roman][COLOR=#0000ff]àn – [/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][FONT=Times New Roman][COLOR=#0000ff][FONT=Times New Roman][COLOR=#0000ff]Đống Đa – H[/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][FONT=Times New Roman][COLOR=#0000ff][FONT=Times New Roman][COLOR=#0000ff]à Nội[/B][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][FONT=Times New Roman]
[/FONT][B][FONT=Times New Roman][COLOR=#0000ff][FONT=Times New Roman][COLOR=#0000ff]Tel : 043 577 3152[/B][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][FONT=Times New Roman]
[/FONT][B][FONT=Times New Roman][COLOR=#0000ff][FONT=Times New Roman][COLOR=#0000ff]T[/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][FONT=Times New Roman][COLOR=#0000ff][FONT=Times New Roman][COLOR=#0000ff]ý vấn trực tiếp: Mss Thùy – 0983 060 980[/B][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][FONT=Times New Roman]
[/FONT][B][FONT=Times New Roman][COLOR=#0000ff][FONT=Times New Roman][COLOR=#0000ff]T[/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][FONT=Times New Roman][COLOR=#0000ff][FONT=Times New Roman][COLOR=#0000ff]ý vấn online: lamthuy_yte@yahoo.com[/B][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][FONT=Times New Roman]
[/FONT][B][FONT=Times New Roman][COLOR=#0000ff][FONT=Times New Roman][COLOR=#0000ff]Email: phamthuy8516@gmail.com
[U]Web: [/B][/U][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][URL="http://khogiare.com/www.thietbiyte-eu.vn"][B][U][FONT=Times New Roman][COLOR=#0000ff][FONT=Times New Roman][COLOR=#0000ff]www.thietbiyte-eu.vn[/B][/U][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/URL]
[SIZE=3][/SIZE]
Nguồn: http://thietbiyte-eu.vn/thiet-bi-y-te-gia-dinh/may-do-mau-nhiem-mo/may-do-mau-nhiem-mo--gout--duong-huyet-multi-check-301-75.html