0989.03.7779
Nguyên kít, chưa kích, sang tên mọi lúc mọi nơi kể cả vùng mất sóng
giá chuẩn 2 triệu 3
Liên hệ A.Quyết 09.66666.591 - 09.22222.591