0947 22 8888
Gía chỉ nhân chốt nhé cả nhà, ra lộc tí thôi, ai trả giá xin đừng gọi và nt nhé, cho đỡ mất thời gian. Xin cảm ơn