Lamella (khối/tấm lắng lamen) là một thiết bị được sử dụng trong các công trình xử lý nước cấp và nước thải. Tấm lắng lamen giúp tối ưu hóa sự lắng đọng trầm tích (các hạt cặn lơ lững trong nước) nâng cao hiệu quả quá trình tách cặn trong xử lý nước.

Tấm lắng lamen được đặt bên trong bể lắng cho phép nhân rộng diện tích bề mặt xử lý(diện tích lắng), mỗi ống/tấm lắng lamen hoạt động như là một bể lắng thu nhỏ với chi phí thấp và rất thích hợp trong việc cải tạo, nâng cấp công suất các trạm, nhà máy nước thế hệ cũ.

Liên hệ link bên dưới để biết thêm chi tiết:http://tamlanglamen.vn/gioi-thieu.html


http://lamela.vn/gioi-thieu.html