[CENTER][URL="http://dntnhiennhung.com/images/banner.png"][IMG]http://dntnhiennhung.com/images/banner.png[/IMG][/URL]
[/CENTER]

Doanh nghiệp tư nhân Hiển Nhung được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – doanh nghiệp tư nhân (Viết tắt là DNTN) vào ngày 15 tháng 1 năm 2003. DNTN Hiển Nhung chuyên:


- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan; Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô, sản xuất kinh doanh Rượu, Cồn
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô
- Sản xuất kinh doanh các loại khí
- Kinh doanh các loại hóa chất (trừ các loại nhà nước cấm)
- Sản xuất kinh doanh các loại giấy, bột giấy, bao bì
- Kinh doanh vỏ chai, téc chứa, mua bán máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập: [URL]http://dntnhiennhung.com[/URL]