[COLOR=#333333]Đại lý gas Thành Tâm xin gửi bảng [URL="http://vangas.com.vn/"]giá van gas[/URL] các loại tới khách hàng như sau[/COLOR]
[COLOR=#333333]Giá*[URL="http://vangas.com.vn/sanpham/van-gas-bremen-dv-668/"]Van gas Bremen[/URL] DV 668 :*180.000 VNĐ
Giá*VAN GAS SUNHOUSE SHB 359 : 280.000 VNĐ
Giá*Van gas Sunhouse SHB 357N :*120.000 VNĐ
Giá*Van gas công nghiệp Sawana :*185.000 VNĐ
Giá*Van gas GOLDSUN : 290.000 VNĐ
Giá*Van gas SHELL (CHỤP) :*180.000 VNĐ
Giá*Van gas TAKA TK – V400 : 370.000 VNĐ
Giá*Van gas KATSURA VKL – 2 : 450.000 VNĐ
Giá*Van gas MAGIC FLAME : 290.000 VNĐ
Giá*Van gas Namilux : 290.000 VNĐ
Giá*Van gas PETROLIMEX 13KG :*180.000 VNĐ
Giá*Van gas RECA : 450.000 VNĐ[/COLOR]
[COLOR=#333333]*[/COLOR]